خبرهای روز

22 تیر, 1398

سخنرانی‌ شخصیت‌های برجسته سیاسی در گردهمایی سالانه مقاومت در اشرف ۳

سخنرانی شخصیت‌های برجسته سیاسی در اشرف ۳ با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت
22 تیر, 1398

سخنرانی خانم مریم رجوی در گردهمایی سالانه مقاومت در اشرف ۳

خانم مریم رجوی: ایران را پس می‌گیریم - سخنرانی در گردهمایی ایران آزاد در اشرف۳
21 تیر, 1398

سخنرانی خانم مریم رجوی در نمایشگاه ۱۲۰سال مبارزه مردم ایران برای آزادی در اشرف ۳

خانم مریم رجوی: مردم و تاریخ ایران در جاده پیروزی محتوم حرکت می‌کنند
21 تیر, 1398

بازتاب گسترده تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین در رسانه های بین المللی

بازتاب گسترده تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین در رسانه های بین المللی
21 تیر, 1398

کنفرانس بین‌المللی در اشرف۳ - سیاست در قبال ایران و یک آلترناتیو معتبر

در آغاز گردهمایی‌های سالانه مقاومت ایران، روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه یک کنفرانس بین‌المللی با شرکت شهردار رودی جولیانی و شماری از شخصیت‌های برجستة سیاسی و بین‌المللی و پارلمانترها و کارشناسان از کشورهای مختلف در اشرف۳ آغاز به کار کرد.

فعالیت های مقاومت

23 تیر, 1398

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - سوئد- مالمو

جمعی از ایرانیان آزاده در مالمو(سوئد)، روز شنبه ۲۲ تیر با برگزاری یک تجمع، همبستگی خود را با مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن اعلام داشتند.
23 تیر, 1398

تظاهرات اشرف نشانان در سوئٔد - یوتوبری

همبستگی جمعی از اشرف نشانان با مقاومت و قیام مردم بپاخاسته مردم در شهرهای میهن. شنبه ۲۳ تیر - سوئد - یوتوبری.

پخش زنده سیمای آزادی

عبدالعلی معصومی: طبله عطار

کنفرانس ها و گردهمایی ها

ويدئوها

گفتگوها