رحمان کریمی:  اندر وصف انتخابات آخوندی

 

 

 

 

انتخاباتی که ملا کرده است

در جهان از خنده غوغا کرده است

روده بُر شد مرده هم در گور خود

چون خمینی در جهنم رقص «ای وا» کرده است

بور بور شد، بوریا باف رفرم

سید علی پشت رقیبان را چه دولا کرده است

گرگکی با گرگکی اندر نزاع و دافعه

شیر میدان را ببین، عزم تماشا کرده است

رفته بالا پرده های مکر و حیله بی شمار

آی بنازم انتخاباتی که رسوا کرده است

ملانصرالدین سوار خر شده بی کاه و جو

چونکه چارپایش میلی به حلوا کرده است

می رود در حوزه های اخذ رأی

لیکن آنجا دیگ حلوا نذر آرا کرده است

خر نمی خواهد دهد رأیی به ملای خبیث

از سر حلوا گذشته، رو به صحرا کرده است

معدن طنز است ملا، تو مرو شهر نطنز

کاندر آن بُستانسرا، بمب اتم جا کرده است

نظم رحمان طنزکی بی مایه است

لاجرم این دل هوای طنز «پویا» کرده است