کمیسیون‌‌‌‌‌امنیت و ضدتروریسم: طرحهای اطلاعاتی رژیم آخوندی علیه مجاهدین را افشا می کند

کمیسیون‌‌‌‌‌امنیت و ضدتروریسم
مافیای اطلاعات آخوندی به بهانه اطلاع از وضع مجروحان و مصدومان چهارمین حمله موشکی
در صدد جمع آوری اطلاعات از نتایج جزیی و تاکتیکی حمله به منظور طراحی کشتار بعدی است

به دنبال چهارمین حمله موشکی به لیبرتی، ماموران و مزدوران اطلاعات آخوندی و شعبه آن موسوم به انجمن نجات، تحت عنوان خانواده ساکنان و به بهانه اطلاع از اسامی و وضعیت مجروحان و مصدومان، در صدد گردآوری اطلاعات جزیی تاکتیکی و عملیاتی از نتایج حمله 5 دی، برای طراحی دقیقتر حملات بعدی و گرفتن شهید و مجروح بیشتر است.
بنا به گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، پس از حمله 5 دی به کمپ لیبرتی، وزارت اطلاعات مأموران خود را موظف کرد تا بیانیه ها و نامه هایی را به زبانهای مختلف تحت عنوان خانواده های ساکنان لیبرتی تنظیم و برای مراجع بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان، صلیب سرخ بین المللی، نماینده ویژه دبیر کل در عراق و مقامات عراقی ارسال کنند و مدعی شوند نگران سلامتی و وضعیت بستگانشان در لیبرتی هستند و خواستار «اعمال فشار بر رهبران سازمان مجاهدین در لیبرتی برای اعلام اسامی زخمی ها جهت اطلاع خانواده ها» شوند.
تشبثات رذیلانه برای جمع آوری اطلاعات از لیبرتی زیر عنوان اسامی مجروحان که صرفاً با اهداف جنایتکارانه علیه مجاهدین بیدفاع در لیبرتی پیگیری می‌شود، در حالیست که همه مجروحان نزد کمیساریای عالی پناهندگان و یونامی ثبت شده و خودشان با خانواده هایشان در تماس هستند. مأموران و مزدوران اطلاعات که برای مجروحان حمله 5 دی اشک تمساح می‌ریزند، از قماش همان جنایتکارانی هستند که نزدیک به دو سال تحت نام خانواده، به بمباران صوتی و شکنجه روانی مجاهدان با 320 بلندگو مشغول بودند و ساکنان را به کشتن و به آتش کشیدن اشرف تهدید می‌کردند.
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورا در روز 31 اردیبهشت طی اطلاعیه یی در باره انتشار اسامی اولین گروه انتقالی ساکنان لیبرتی به آلبانی اعلام کرد کسانی که به این «اقدام نفرت انگیز پلیسی مبادرت کرده اند، تحت هر نام و عنوان و پوششی، در ارتباط با وزارت بدنام شکنجه و جاسوسی قرار دارند و مجری خطوط آن هستند» و از دولت آمریکا و ملل متحد خواستار ممانعت از دسترسی گشتاپوی آخوندی و نیروی قدس به اطلاعات ساکنان شد.


شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
13دی 1392(3 ژانویه 2014)