فوری - چهارمین حمله موشکی به لیبرتی- شماره 1

چهارمین حمله موشکی به لیبرتی- شماره 1
شامگاه امشب کمپ لیبرتی با دهها موشک هدف قرار گرفت

ساعت 21 و 15 دقیقه به وقت محلی، کمپ لیبرتی با دهها فروند موشک از انواع مختلف هدف قرار گرفت. تعداد شهیدان و مجروحان متعاقبا اعلام خواهد شد.
این چهارمین حمله موشکی به کمپ لیبرتی در سال 2013 است. این  حمله در حالیست که اجساد قتل عام 10 شهریور از سوی دولت عراق هنوز برای تدفین به ساکنان تحویل نشده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
5 دی1392 (26دسامبر2013)