کانون‌های شورشی - تصویرنگاری در تهران،شیراز، بندرعباس، ارومیه، رشت و شهرکرد

 

 

کانون‌هـای شورشـی

 

شیراز- خیابان مشکل گشا: درود بر رجوی


 

تهران- بزرگراه همت :  میهن شورش و قیام و ایران برخاسته برای آزادی

 

تهران- خیابان جهاد: تنها راه حل این رژیم سرنگونی است

 

رشت- خیابان گل سرخ:  آری قیام هرآن می‌تواند شعله ور شود

 

شهرکرد- بلوار کشاورز:  زن مقاومت آزادی

 

ارومیه – خیابان باقرخان : تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش

بندرعباس – بلوار پاسداران: انقلاب دموکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود