سارقان و صاحبان انقلاب ۲۲بهمن ـ ساعت وصل

 

میهمان برنامه: حمیدرضا نجمی

سه مناسبت بزرگ در این هفته در جریان بوده و هست. یکی سالگرد ۱۹بهمن ۱۳۴۹ حماسه سیاهکل که یاد قهرمانان فدائی آن را گرامی می‌داریم. یکی هم مناسبت ۲۲بهمن سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران که رهبری آن توسط خمینی دجال ربوده شد و از همان اول با آرمانهای مردم ایران برای آزادی و حاکمیت مردمی و عدالت اجتماعی به تعارض و تقابل نشست و به سرکوب نسل انقلاب کرده پرداخت.

 این موضوعی است که می‌خواهیم در برنامه امروز با عنوان سارقان و صاحبان انقلاب ۲۲بهمن همراه با شما عزیزان و مهمان گرامی برنامه به آن بپردازیم. 

البته در این هفته مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید خلق موسی خیابانی و سمبل زن انقلابی مجاهد اشرف رجوی را در ۱۹بهمن ۶۰ هم داشتیم که این فدای عظیم مجاهدین و رهبری آن از حماسه‌های بالا بلند مجاهدین و مردم ایران در راستای آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. 

 

ساعت وصل ـ سارقان و صاحبان انقلاب ۲۲بهمن ـ قسمت دوم تماسهای هموطنان

 

ساعت وصل ـ سارقان و صاحبان انقلاب ۲۲بهمن ـ قسمت سوم تماسهای هموطنان 

ساعت وصل ـ سارقان و صاحبان انقلاب ۲۲بهمن ـ قسمت چهارم