تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۳ استان با شعار «بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن»

امروز دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲ جمعی از بازنشستگان مخابرات درتهران، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، شیراز، زنجان، خرم‌آباد، هرمزگان، مریوان، زاهدان، رشت، سنندج ، تبریز ... در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی، مطابق تجمعات دوشنبه‌های  هرهفته، مجدداً در ساختمان شرکت مخابرات دست به تجمع زدند.

کرمانشاه - بازنشستگان مخابرات استان کرمانشاه فریاد می‌زنند «اگر سنگم ببارد دوشنبه‌ها می‌آییم!»  ۲۹آبان

اردبیل - وعده وعید کافیه  سفره ما خالیه، شعار بازنشستگان  مخابرات استان اردبیل در اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان - ۲۹آبان

اصفهان - بارنشستگان مخابرات در اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان دست به اعتراض زدند - ۲۹آبان

تهران - بازنشستگان مخابرات فریاد می زنند بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن! - ۲۹آبان