محمد قرایی: خطر بنیادگرایی صد بار بیشتر از بمب اتم«خطر روزافزون مداخلات و توطئه‌ها و تروریسم رژیم ملایان در عراق، اکنون صدبار از خطر اتمی این رژیم بیشتر است» خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت. آذر ماه ۱۳۸۲
ملاها، غرقه در بحرانهای نفس گیر، نفرین و منزوی شده در منطقه و جهان، برای برون رفت از مخمصه، یک بار دیگر متوسل به جنگ افروزی شدند. در سالگرد قیام شهریور۱۴۰۲ و آبان خونین نود و هشت، جامعه ملتهب ایران آبستن حوادث بود. در خاورمیانه، رقیب دیرین رژیم ایران در آستانه صلح با اسرائیل قرار گرفته بود. سوم اکتبر، چهار روز قبل از حمله حماس به اسرائیل، خامنه ای در دیدار با سفرای کشورهای اسلامی گفته بود «قمار عادی سازی روابط» با اسرائیل «سراسر باخت است» و «اسرائیل رفتنی است». این اظهارات در حالی مطرح می‌ شد که عربستان ظرف یک هفته میزبان دومین وزیر اسرائیل بود و آمریکا به دنبال عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو می گردید.
سحرگاه روز سه شنبه، هفتم اکتبر ۲۰۲۳ بدنبال حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل انبوهی از مردم در این کشور کشته شدند. متعاقباً ارتش اسرائیل از زمین و دریا و هوا به سوی مردمان غزه بمب ریخت. برای هرانسان آزاده و با وجدانی نابودی کودکان، زنان و مردان بی گناه از هر طرف که باشد بشدت دردناک، مذموم و محکوم است. در این میان اما آمرین اولیه بر افروختن آتش جنگ، با به راه انداختن کاروانهای شادی در خیابانهای تهران، میمون وار به شادمانی پرداختند. استقبال از درگیریها، به‌نحوی بود که گویا مدتها مشتاق و منتظر بوده‌اند: «این روزها اون انتقام سختی که همه ما آرزویش را می‌کشیدیم و منتظر ش بودیم... الحمدلله محقق میشه... جانم به این رهبری جانم به نظام جمهوری اسلامی»! (نمازجمعه مشهد، ۵ آبان). این حرکات مشمئز کننده یاد آور روزهای نخست جنگ ایران و عراق است.  خمینی گفته بود جنگ نعمت است و عزت و شرف ما در جنگ است و صلح دفن اسلام! 
جالب است که خامنه ای تحت فشار افکار عمومی ایران و جهان و ترس از عواقب این جنگ، روزهای بعد مجبور شد دست به عصا باشد. یکی به میخ زده و یکی به نعل! او ضمن بوسیدن مجازی دست و شانه حمله کنند گان هفتم اکتبر از پذیرفتن مستقیم دستور حمله، تبری جست. 
سردمداران دستگاه مماشات برغم اطلاعات از مبدأ و منشأ این جنگ، نخست تلاش کردند واقعیت را کتمان کنند. بسان ملاها زمزمه می کردند که انشاء اله گربه است! غافل از اینکه واقعیت تلخ سرسخت تر از آن است که نادیده گرفته شود. همچنانکه مشهود است روزها و هفته های بعد واقعیت عریان از زیر عبا و ردای ملا بیرون زد و خودش را به صحنه افکار عمومی جهان و دولتمردان تحمیل نمود. 
برای بسیاری مثل روز روشن و معلوم بود که پول وبودجه، آموزش و سازماندهی و امکانات این چنین عملیات بزرگ و حساب شده ای از ام القرای ولایت فقیه سرچشمه گرفته است. رسانه های خود رژیم مملو از شواهد و بیانات آشکار آدمهای مقام عظمای! ولایت است. 
امام جمعهٔ خامنه‌ای ۵آبان در بندرعباس گفت: «شما کل بودجه نظامی کشور را نگاه کنید عدد حمایتی در جریان غزه که دارد امنیت ملی ما را تأمین می‌کند.»
کیست که نداند در خاور میانه تنها رژیم آخوندی است که در قانون اساسی خویش، صدور بحران و تروریسم را تحت عنوان به اصطلاح کمک به جنبش های آزادیبخش به رسمیت شناخته است. جالب است که گماشتگان خامنه ای ابایی از افشای این امور نکرده اند. «سیاست جمهوری اسلامی ایران این بود که بیرون از مرزهای کشور با خطرات مواجه شود تا در داخل برای امنیت کشور اتفاقی نیفتد» (کیهان، ۶ آبان).
امام‌جمعه‌هایش به صراحت گفته ومی‌گویند که این جنگهای منطقه‌یی می‌تواند جلوی قیامها را گرفته و «برکاتی» داشته باشد. آخوند جمعه‌بازار اصفهان ۵آبان ضمن اظهار خرسندی از جنگ پیش آمده گفت: «این طوفان الاقصی برکاتی رو داشت». آخوند جنایتکار علم‌الهدی در ۲۰مهر با خوشحالی گفته بود: «بنا بود اینها نباشند بنا بود اینها براندازی بشوند... این جبهه را توسعه بدهد جلو بیاید اسلام را براندازی کند با این قصد آمده بود و طوفان الاقصی آمد این جبهه رو بست جلوی این جبهه را گرفت»
با توجه به این نشانه‌ها و بسیاری قرائن دیگر، بوضوح میتوان سر انگشتان خونین خامنه ای را در این گونه جنگ افروزی ها دید و لمس کرد. پرواضح است تا رژیم جنگ افروز خامنه ای برسرپاست، سرکوب افسار گسیخته در داخل مرزها ادامه خواهد داشت. مهساها و آرمیتاها، این زنان شجاع و آزاده در راه رهایی مهین پرپر خواهند شد. زندانیان قهرمانی چونان مریم اکبری ها، ماسوری ها و گلرخ ایرایی ها شکنجه و زندانی خواهند بود. منطقه روی صلح و آرامش نخواهد دید. راستی چاره کار چیست و کجاست؟! راستی چه باید کرد؟! پاسخ کوتاه و روشن مردم بپاخاسته و مقاومت ایران بی شکاف است. به سراغ مار در تهران بروید. از مماشات با آخوندها دست بردارید. سپاه جنایتکار پاسداران را در لیست سیاه قرار دهید. مقاومت مشروع مردم ایران را به رسمیت به شناسید. وجدانهای بیدار جهان آزاد مدتهاست براین راه حل صحه گذاشته اند.
روز ۴ آبان ۱۴۰۲ جلسه‌یی در سنای آمریکا با حضور برخی سناتورها و شخصیت‌های برجسته سیاسی و فرماندهان سابق نظامی برگزار شد.
سفیر سام براون بک با اشاره به نقش تخریبی رژیم جنگ‌افروز در منطقه گفت: «تا زمانی که این آخوندهای حاکم در تهران در قدرت هستند، نه در خاورمیانه به صلح دست خواهید یافت و نه در هیچ کجای نزدیک به آن، این همان نیروی مخرب است». ژنرال وسلی کلارک بر سابقه ۴۰ساله تروریسم رژیم انگشت گذاشت و افزود: «ما امروز در خاورمیانه در یک بحران هستیم و عامل اصلی آن ۴۰ سال تهاجم تروریسم، تجاوز و آرزوی هژمونی منطقه‌یی دیکتاتوری دینی در ایران است». ژنرال جیمز جونز تصریح کرد که: «این رژیم مدت‌هاست که ثبات خاورمیانه را برهم زده و ترور و افراط‌گرایی را به خارج صادر کرده است تا تسلط شکننده‌اش را حفظ کند».