کارزار ایرانیان آزاده در نیویورک - نمایشگاه گرامیداشت شهیدان قیام سراسری و سربداران قتل‌عام ۶۷

 

کارزار یاران شورشگر در نیویورک

علیه حضور رئیسی جلاد در سازمان ملل

نمایشگاه گرامیداشت شهیدان قیام سراسری و سربداران قتل‌عام ۶۷

 

به‌مناسبت سالگرد قیام سراسری مردم ایران و در آستانه برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نمایشگاهی در نیویورک در مقابل سازمان ملل برگزار شد.

در این نمایشگاه یاد شهیدان قیام سراسری ۱۴۰۱ و قیامهای قبل از آن و هم‌چنین شهیدان قتل‌عام ۶۷ گرامی داشته شد.

در نمایشگاه نیویورک مقابل سازمان ملل شرکت‌کنندگان با سخنرانی و اجرای نمایشهای خیابانی درباره دادگاههای چند دقیقه‌ای هیأت مرگ برای قتل‌عام سربداران سرموضع در جریان قتل‌عام ۶۷ و نقش رئیسی جلاد رئیس‌جمهور رژیم در جنایت علیه بشریت در قتل‌عام ۶۷ و اجرای برنامه‌های هنری بر ادامه راه شهیدان تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران تأکید کردند.