رهبر اپوزیسیون به نمایندگان پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران آماده سرنگونی رژیم هستند».

 

سایت یی یو ریپورتر روز چهارشنبه ۳خرداد با انعکاس دیدار خانم مریم رجوی از پارلمان اروپا به قلم نیک پاول سردبیر سیاسی یی یو ریپورتر نوشت:

رهبر اپوزیسیون به نمایندگان پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران آماده سرنگونی رژیم هستند».

رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی، از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته است که از موضع بسیار سخت‌تر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن علیه رژیم دین سالار تهران حمایت کنند. نیک پاول، سردبیر سیاسی، می‌نویسد، مریم رجوی گفت که مردم کشورش علیه فاشیسم مذهبی قیام کرده‌اند و از بی‌عملی اروپا در واکنش به اعدام معترضان انتقاد کرد... .

رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی، از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته است که از موضع بسیار شدیدتر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن علیه رژیم دین سالار تهران حمایت کنند. نیک پاول، سردبیر سیاسی، می‌نویسد، او گفت که مردم کشورش علیه فاشیسم مذهبی قیام کرده‌اند و از بی‌عملی اروپا در واکنش به اعدام معترضان انتقاد کرد.

مریم رجوی چهار سال پس از آخرین سفر خود به پارلمان اروپا بازگشت، دوره‌ای که شاهد رشد گسترده مقاومت مردمی در برابر حکومت آخوندها در ایران بوده است. او اکنون رئیس‌جمهور منتخب نهاد برجسته اپوزیسیون، شورای ملی مقاومت ایران است. مبارزه او از زمانی که در اعتراضات دانشجویی علیه حکومت دیکتاتوری آخرین شاه شرکت کرده بود، یک عمر به طول انجامید.

ده‌ها نماینده پارلمان اروپا از گروه‌های مختلف سیاسی برای شنیدن مریم رجوی آمده بودند. او گفت که ۱۱۲ زندانی از اوایل ماه مه توسط رژیم اعدام شده‌اند تا با ایجاد فضای رعب و وحشت از قیامهای بیشتر جلوگیری کنند. مردم با اعتراض به این کشتارهای وحشیانه پاسخ داده بودند، اما واکنش اروپا ناامید کننده بود.

وی گفت: «متأسفانه ما شاهد عدم اقدام اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن هستیم. «آیا مخالفت با اعدام یکی از اصول شناخته شده اتحادیه اروپا نیست؟ پس چرا وقتی صحبت از ایران می‌شود، منافع اقتصادی و ملاحظات سیاسی اهمیت وضعیت حقوق‌بشر را کم‌اهمیت می‌کنند؟»

 

خانم مریم رجوی با بیان این‌که پیامش این است که مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم مذهبی قیام کرده‌اند، افزود: امروز اینجا هستم تا صدای معترضان در ایران به‌ویژه زنانی باشم که علیه دیکتاتوری مذهبی قیام کرده‌اند. آنها استبداد را در همه اشکال آن رد می‌کنند و تا زمانی که به آزادی و دموکراسی دست یابند در مبارزه خود پافشاری خواهند کرد.

استانیسلاو پولچاک از گروه EPP گفت پارلمان اروپا باید از ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و سکولار در ایران حمایت کند و شورای ملی مقاومت را تنها مخالف فعال رژیم توصیف کرد. ایوان استفانتس، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا، گفت که تحت رهبری مریم رجوی، مردم ایران بیش از همیشه به آزادی خود نزدیک شده‌اند.. . .