۱۳عملیات ضداختناق توسط کانون‌های شورشی - با درود به دکتر منـوچهر هـزارخانی برجسته‌ترین روشنفکر معاصر و مبارز میهن در سالگرد فقدانش

 
 
  • ۱۳عملیات ضداختناق توسط کانون‌های شورشی با درود به دکتر منـوچهر هـزارخانی برجسته‌ترین روشنفکر معاصر و مبارز میهن در سالگرد فقدانش

  • به آتش کشیدن بنیاد فساد و غارت آخوندها و پاسداران موسوم به بنیاد شهید در تهران با پرتاب کوکتل

  • به آتش کشیدن حوزه‌های جهل و جنایت و سرکوب زنان در کیش و آمل

  • پرتاب کوکتل به پایگاههای بسیج سپاه پاسداران در همدان و بوشهر

  • به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی در تبریز، اصفهان، قزوین، زاهدان و سراوان

  • منهدم کردن دوربین جاسوسی در خیابان در همدان

  • به آتش کشیدن تابلو ستاد خبرچینی بسیج سپاه پاسداران در خرم‌آباد