سلسله عملیات کانون‌های شورشی در دهه زجر رژیم - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر در تهران، دزفول، قائمشهر، شوش، رشت و قم

 

  در هم ریختن بساط تبلیغات رژیم آخوندی به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

وکیل من آتش است، نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری

۱۵بهمن۱۴۰۱

  • به آتش کشیدن بنر دهه زجر در رشت

 

  •  به آتش کشیدن بنر دهه زجر در قم با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

 

  •  به آتش کشیدن بنر دهه زجر در شوش

 

  • به آتش کشیدن بنر دهه زجر در قائمشهر با شعار نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری، وکیل من آتش است

 

  • به آتش کشیدن تابلو حوزه جهل و جنایت برای سرکوب زنان در دزفول با شعار مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

 

  • به آتش کشیدن بنر دهه زجر در تهران