هادی محسنی: قیام همیاری - گلریزان همیاری


   
 در مرحله اوج و بلوغ قیام سراسری مردم ایران که از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون ادامه یافته است، هفتمین گلریزان همیاری سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران نیز تراز این قیام با شکوهمندی عالی برگزار گردید. این قیام باگلریزان خجسته همیاری امسال پیوند خورد.
همزمانی این پیوند وهمسانی شعارهای همیاران از جمله کانونهای شورشی در داخل عظمت این پیوند را در انظار جهانیان قرار داد. شعار محوری آنها در جهت سرنگونی تمام عیار رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران بوده و ادامه دارد
این پیوند ورق جدی و نوینی از پیروزیهای آلترناتیو قدرتمند شورایملی مقاومت ایران را در جهان بطور عام و در ایران بطور خاص رقم زد که پیامدهای بزرگ آن در ادامه قیام سراسری روشن خواهد شد.


 
قیام همیاری


 
قیام برای سرنگونی حکومت استبداد دینی ولایت فقیه در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با مرگ و درواقع شهادت هموطن کردمان مهسا( ژینا) امینی جرقه زده شد 
اکنون با گذشت بیش از 4 ماه این قیام پیروزمند، راههای منتهی به آلترناتیوهای مطلوب ارتجاع و استعمار را ناهموار ساخت.  با ادامه قیام پاکسازی نهایی از آلودگیهای حاشیه ای قیام رخ خواهد داد. هدایت و رهبری کف خیابان با عملیاتهای مناسب دوران قیام، قانونمند وشتابان معرفی آلترناتیو واقعی را در چشم انداز نزدیک برجسته تر نشان خواهد داد.
همگان در داخل و خارج و حتی لابیهای پیشانی سیاه رژیم و استعمار حالا صحبت از انقلاب در ایران می کنند.
در کف خیابانهای ایران و با اعتراف جهانیان، زنان پیشتاز این خیزش هاو تکان های اجتماعی و تاریخی جامعه ایران شده اند.
زندانیان سیاسی در اغلب زندانهای کشور از زندانهای سیستان و بلوچستان و از اوین تا لاکان رشت و دیگر زندانهای کشور، همگامی خود را با نبرد اجتماعی خلقهای ایران علیه ستمگریهای وارث شاه یعنی سلطنت ولایت فقیه نشان دادند.
دانشگاهها بپا خواستند.در سراسر دانشگاهها این شعار محوری بهمراه دیگر شعارهای سرنگونی  طنین انداز شد:
" مرگ برستمگر چه شاه باشه چه رهبر". با این شعار رسالت رهایی از هرنوع دیکتاتوری و ستم شیخ شاهی توسط دانشگاهیان و در کف خیابانها در این دوران پیچیده باردیگرو درهمیاری با قیام به منصه ظهور رسید.و ...
" روزگار خاموشی پس از کودتای سیاه ضد فرهنگی در دانشگاهها به پایان رسیده و اکنون هر دانشگاه به یک کانون شعله ور شورش و انقلاب تبدیل شده است. "( مسعود رجوی ۱۱ مهر ۱۴۰۱)
در همین راستا از جمله دانشجویان دانشگاه تبریز همراه با قیام شعار دادند " چه با حجاب چه بی حجاب پیش بسوی انقلاب". رژیم در اوایل این انقلاب نوین می گفت این " اغتشاشات" به خاطر حجاب است. اما ادامه قیام رسانه های رژیم را وادار کرد که برای مثال بنویسند:
"... عملاً دیدیم که بحث بر سر حجاب نبود و هر چه جلوتر آمدیم مباحث رنگ تندتری پیدا کرد و کاملاً روی اصل نظام و شعار‌های ساختارشکنانه و براندازانه تأکید می‌کردند. از ماه دوم حوادث، حتی بحث حجاب هم به حاشیه رفت و در ادبیات فتنه دیگر این بحث پیش نیآمد و مباحث به‌سمت تغییر نظام و ضدیت با جمهوری اسلامی‌ ( پیش) رفت...
برخلاف آنچه ظاهر امر نشان می‌دهد که ما شاهد نوعی تهاجم هستیم و با تهاجمی خشونت‌آمیز روبه‌روییم. (روزنامه حکومتی فرهیختگان ۲۸دی)
گلریزان همیاری
گلریزان همیاری امسال از جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱ تا صبح سه شنبه ۲۷دیماه در واقع به مدت 4شبانه روز، استثنائی  و بی نظیر بود. بی نظیر از  این جهت که در پیوند و همزمان با قیام چندین ماهه مردم ایران برگزار گردید .
این پیوند عظیم و مستحکم، پایگاه اجتماعی بزرگ مقاومت ایران را نشان داد. این پیوند ورق دیگر و روشنی از پیروزیهای آلترناتیو قدرتمند شورای ملی مقاومت ایران را رقم زد. سخنان و درواقع خطابه های همیاران بویژه از داخل مهر تایید قدرتمندی بود که مبارکی این پیوند خجسته را آشکارا به نمایش می گذاشت.
آنجا که از داخل می گفتند کمک می کنیم چون سیمای آزادی صدای کانونهای شورشی برای سرنگونی رژیم" جمهوری اعدامی" (طبق شعارهایشان) می باشد. همیاری می کنیم تا استقلال مالی مقاومت تضمین شود.  
پر واضح است که استقلال مالی لازمه مهم استقلال سیاسی است.
بدین ترتیب گلریزان امسال  مقاومت مثل همیشه کلاس بزرگ و آموزش امیدواری و پایداری برای ادامه قیام تا سرنگونی سلطنت ولایت فقیه ایران است. همیاری که بقول مادر فاطمه از ایران ( در همیاری اخیر) به امید اینکه آخرین همیاری مان قبل از سرنگونی رژیم ولایی ایران باشد.