تظاهرات گسترده مردم و جوانان دزفول و ماهشهر چهارشنبه شب با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی

 

شعار مرگ بر خامنه‌ای در تظاهرات مردم دلیر و جوانان شورشی دزفول

امشب مردم و جوانان شورشی دزفول و ماهشهر در اعتراض به گرانی های سرسام آور تظاهرات کردند و شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی و توپ، تانک، فشفه، آخوند باید گم بشه سر دادند.

 

مردم ماهشهر چهارشنبه شب در ورودی شهر جراحی در اعتراض به گرانی های فزاینده اقدام به بستن جاده و روشن کردن آتش کردند.