کارزار جهانی تظاهرات علیه رئیسی جلاد

 

 

ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در کشورهای مختلف جهان در ادامه کارزار جهانی محکومیت دژخیم و قاتل مجاهدین رئیسی جلاد دست به تظاهرات زدند و خواستار محکومیت و محاکمه بین‌المللی وی شدند.

 

تورنتو

تظاهرات علیه رییسی در کانادا-2 تظاهرات علیه رییسی در کانادا-3 تظاهرات علیه رییسی در کانادا-4 تظاهرات علیه رییسی در کانادا-5

اتاوا

تظاهرات علیه رییسی در کانادا-6 تظاهرات علیه رییسی در کانادا-7 تظاهرات علیه رییسی در کانادا-8 تظاهرات علیه رییسی در کانادا-9