زینت میرهاشمی:  تصمیم همساز خامنه ای برای جلوگیری از خیزش مردم

مصوبه شورای نگهبان در روز دوشنبه ۳ خرداد در مورد احراز صلاحیت ۷ تن از مهره های رژیم و اعلام آن در روز سه شنبه، به رقابت در حوزه قدرت برای نمایش انتخابات پایان داد. بخش جالب پایان پرده دوم نمایش انتخابات، رد صلاحیت بازیگران بی چاره ای است که خودشان را برای پادویی و تدارکچی ولایت فقیه آماده کرده بودند و باوجود سالها خدمت به استبداد و بودن در مدار نزدیک به ولی فقیه، اکنون حذف شدند. به عنوان مثال از احمدی نژاد نورچشمی ولی فقیه تا علی لاریجانی که خاندان او به پشت گرمی ولی فقیه در بالاترین مدار قدرت در فساد و سرکوب دست و دلبازی تمام به خرج دادند.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است: «فردی که صلاحیت آن تایید می شود دست به گناه نمی زند.» بدین ترتیب کارت سفید بی گناهی به منتخبان خامنه ای می دهد و دایره بی صلاحیتها و گناهکاران درون قدرت را گسترش می دهد. حکومت دینی معبد ویرانه ای است که دایره بی گناهان آن هرچه کوچکتر می شود. البته این کارت سفید را همین شورا قبلاً به احمدی نژاد هم داده بود.
خروجی تصمیم شورای نگهبان، هموار کردن بدون تعارف مسیر تحقق تصمیم خامنه ای برای روی کار آوردن دولت «حزب اللهی» و بدون دردسر برای سهم خواهی است. به نظر می رسد که خامنه ای از تجربه احمدی نژاد درس گرفته و راه را برای یک گماشته صد در صد گوش به فرمان هموار کرده است. این تصمیم همساز در جهت یک پایگی و امنیتی کردن بیشتر جامعه در برابر جبهه مردم است. تصمیمی که با چینش مجلس ارتجاع به سرکردگی قالیبافِ دزد کلید زده شد و بر طبق آرایش صحنه قرار است به رئیسی در ریاست جمهوری ختم شود. سرانجام دست اندازی سپاه تروریستی پاسداران به اکثریت مطلق شریانهای اقتصادی کشور و امنیتی نظامی کردن قدرت سهم سپاه خواهد شد. این همسان سازی ثروت و قدرت است که سالها خامنه ای برای آن نقشه کشیده و باند های درون قدرت را برای آن یکی یکی حذف کرده است.
آرایش صحنه به گونه ای چیده شده، که بازیگران و تماشا کنندگان پایان آن را از قبل می دانند. پایانی که قرار است از صندوق خلیفه ارتجاع، نام یک قاتل حرفه ای بیرون آید. اما تصمیم همساز خامنه ای دقیقا از نقطه ضعف با توسل به ابزار سرکوب مطلق برای نجات حکومت در برابر طوفان انقلابی است که همه آن را پیش بینی می کنند. وضعیت فعلی نتیجه هماوردی جنبش ضد دیکتاتوری با رژیم ولایت فقیه است. جنبشی که از قیام خونین آبان ۱۳۹۸ گذر کرده و خط باطل بر نظام حاکم را آنقدر پر رنگ کشیده که چشم جهان مماشات هم آن را دیده است.
نقشه خامنه ای پس از سرکوب قیام آبان، یک دست کردن حکومت برای مقابله با قیامهای آتی بود. او اکنون نقشه خود را عملی کرده است. اما بار دیگر باید گفت؛ آنها که باد می کارند طوفان درو خواهند کرد.

برگرفته از ایران نبرد