گرامیداشت شهیدان قتل عام۶۷ در مقابل پارلمان انگلستان در آستانه روز جهانی علیه اعدام