سخنان مریم رجوی در مراسم گرامیداشت شهدای ۱۰شهریور حمله به اشرف