جمشید پیمان: آن کس که گفت آری ، آن کس که گفت نه

ـــ گل شیفته فراهانی هنرمند و آرتیست سینما، مرتکب هیچ خلاف و جرمی نشده بود. او نخواست از حق انسانی اش برای زندگی کردن به گونه ای که خودش می خواست، بگذرد. به همین سبب مورد خشم و غضب دستگاه جنایتکار جمهوری اسلامی قرار گرفت. او ناگزیر شد مانند صدها هزار ایرانی دیگر که دنبال همین حق بودند،  خانه و خانواده و میهنش را بگذارد و جانش را بردارد و تبعید ناخواسته را برگزیند.

گلشیفته فراهانی تا کنون حرکت سیاسی مشخص و بارزی علیه حاکمیت آخوندی نکرده است. این البته در نظر من امر درست و پسندیده ای نیست. اما او به خواست های این رژیم تن نداده است و در برابر مطالباتش تسلیم نشده است. او تا این لحظه به این نظام پلید نـــــــــــــــــــــــه گفته است. به همین خاطر من او را می ستایم و تا هنگامی که این گونه باشد تقدیرش می کنم.
ـــ لیلا حاتمی هنر مند و آرتیست سینما به جرم مصافحه ــ یا همان گونه به گونه شدن ــ با پیر مردی هشتاد و هفت ساله ،در جریان برگزاری فستیوال سینمائی کن در فرانسه، مورد هجوم همه جانبه ی عوامل ریز و درشت تبلیغاتی و اطلاعاتی و قضائی رژیم آخوندی قرار گرفته است. او یا نتوانست و یا نخواست این فشار ها را نا دیده بگیرد. او پا پس کشید و در نامه ای مذلت بار عذرخواهی کرد.از چه کسی عذر خواهی کرد؟ و برای ارتکاب چه گناه و جرمی عذر خواهی کرد؟به راستی حیرت آور است. من لیلا حاتمی را در شمار کسانی می دانم که تا این لحظه در برابر نظام پلید و جنایتکار حاکم بر ایران خم شده اند و به آن آآآآآآآآآررررررری ، گفته اند.من او را  سرزنش می کنم زیرا با توجه به جایگاه و موقعیت هنری اش و منزلت جهانی اش ، نه تنها از حق آزادی انسان دفاع نکرده ،بلکه با نوشتن این نامه ی حقارت بار،کارد جنایتکاران حاکم بر ایران را تیز تر و راه را برای حمله ی بیشتر آنان به زنان ستمدیده میهنم ، به سهم خودش هموار ساخته است.
ـــ این بار نخست نیست که گردانندگان نظام جهل و جنایت حاکم بر ایران برای پاسداری از منافع و تحکیم موقعیت شان، به حذف و اعدام چند تائی از مهره های خود دست می زنند. این شیوه از بدو استقرار این رژیم برقرار بوده است. اعدام مه آفرید خسروی ـــ متهم دزدی بزرگ سه هزار میلیارد تومانی و یکی از صدها دزدی و اختلاس در این اندازه و مقیاس ــــ در چند روز پیش، آخرین نمونه اش است.
ـــ چاقوی داوری نظام هر وقت لازم شود سر افرادی در حد مه آفرید خسروی را می بُرد. اما این چاقو به دزدان و جنایتکاران اصلی نظیر خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی و صدها چرخاننده ی دیگر این نظام، برخوردی ندارد.
ـــ من با عملی به اسم مجازات اعدام مخالفم. و وقتی می گویم مخالفم یعنی با اعدام جنایتکارترین جنایتکاران که آمر و شریک قتل هزاران ـــ ده ها هزار ــــ آزادی خواه ایرانی بوده اند، نیز مخالفم و البته تاکید می کنم که این مخالفت به هیچ روی به معنی چشم پوشی و گذشت در برابر جنایتکاران نیست. من تقسیم مرگ در چارچوبی به نام قانون را نه عادلانه می دانم و نه انسانی. با این منطق، من با اجرای هر اعدامی و با هر اسم و عنوان و بهانه ای و در مورد هر کسی مخالفم و نسبت به این عمل، بدون قائل شدن استثنائی، معترضم. در همین راستا از موضع گیری های مداوم شورای ملی مقاومت مبنی بر اعتراض به اعدام ها توسط حاکمیت ضدبشری آخوندی در ایران، پشتیبانی می کنم.
26می2014(5خرداد 93)