هندون تایمز ۲ اوت ۲۰۱۹ –نمایندگان پارلمان انگلستان در یک تجمع و راهپیمایی برای ازادی ایران شرکت کردند.

این تظاهرات در حمایت از مردم در داخل ایران علیه نقض حقوق بشر، اعدام، خشونت، دزدی دریایی، گروگانگیری و ترور برگزار گردید.
دکتر متیو آفورد نماینده ارشد مجلس انگلستان در این تجمع سخنرانی و از شورای ملی مقاومت ایران حمایت کرد.وی گفت امروز پاسخ ما باید قاطع باشد و بر این مبنا باید استوار باشد که سپاه پاسداران و رژیم ایران بایستی بخاطر جنایاتشان مورد حسابرسی قرار بگیرند.
متیو افورد افزود این نهادها می بایست مطابق قانون تروریسم، نامگذاری شوند.
این اولین بار نیست که دکتر آفورد از دخالت انگلستان در موارد نقض حقوق بشر در ایران حمایت کرده است. در ۲۰۱۶ او یکی از ۲۰۰ نماینده پارلمان انگلستان بود که در این پارلمان ابراز نگرانی کردند و و خواستار مداخله دولت در موضوع قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در ۱۹۸۸ شدند، اعدامهایی که مسببان آن در حال حاضر در این رژیم در سر کار می باشند.

مریم رجوی رییس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای حامیان بصورت پخش تلویزیونی سخنرانی کرد.
خانم رجوی گفت این رژیم زبانی جز زبان قدرت و قاطعیت نمی فهمد و مصرانه از انگلستان و اروپا خواست تا به ملاها باج ندهند و مشخصا از دولت جدید در انگلستان خواست تا از حقوق بشر در ایران حمایت کنند.