همبستگی ملی ایران خامنه ای اسد

خامنه ای زهر خورده در تازه ترین موضعگیری خود و ضمن اعتراف به وجود خیل لشکر کشته شدگان و مزدوران ولی فقیه در سوریه (جمعه 16 بهمن 1394) از جمله گفت: “ اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی‌کردنـد ایـن دشـمن می‌آمـد داخـل کشـور. اگـر جلویـش گرفتـه نمی‌شـد مـا بایـد اینجـا در کرمانشـاه و همـدان و بقیـه اسـتانها بـا اینهـا می‌جنگیدیـم و جلـوی اینهـا را می‌گرفتیـم».

ابعاد جنایت جنگی علیه مردم مظلوم سوریه بحدی است که در تازه ترین نمونه آن، جنگنده های روسیه طی چندین حمله هوایی 5 بیمارستان و دو مدرسه در حومه شهر های ادلب و حلب را با خاک یکسان نمودند. این عمل جنایتکارانه که به یقین مترداف با “جنایت جنگی » است و به نبع آن موجی از انزجار و محکومیت های بین المللی را با خود بهمراه داشته است، تنها گوشه ای از درد جانکاه ملتی را به نمایش می گذارند که به یک دیکتاتور خون ریز مانند بشار اسد نه گفته اند.
به یقین صحنه های دردناک انبوه جنازه های کودکان، زنان و شهروندان بیدفاع این دوشهر استراتژیک نه تنها دل های بسیاری از افکار عمومی را بدرد آورده است، بلکه اکنون جهان به عینه می بیند که بنیادگرایی هار مذهبی بهمراه نیروهای سرکوبگر خارجی چگونه به مانند بختک با بمب، موشک و گلوله باران بر سر و روی مردم سوریه، دست به جنایتی دیگر علیه بشریت زده است.

 براساس اخبار منتشره طی این جنایت علیه بشریت، بیش از 50 نفر از غیرنظامیان از جمله 7 تن از کادرهای پزشکی وابسته به “پزشکان بدون مرز» کشته وصدها نفر زخمی شده اند. این سازمان که با کمک انسان های خیرچندی قبل دست به ساخت چندین بیمارستان برای امداد رسانی به مردم این منطقه زده بود، در بیانیه ای از جمله نوشت: “«این حمله‌یی عمدی به یک مرکز درمانی بود و ما آن را به‌شدت محکوم می‌کنیم».
همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی ضن محکوم کردن این عمل جنایتکارانه را “نقض آشکار قوانین بین المللی » خواند. یونیسف سازمان حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد: “از حملات هوایی و بمبارانها در سوریه شوکه شده است». در این راستا سازمان عفو بین الملل تاکیدکرد: “ این تهاجمات نقض آشکار قانون انساندوستانه بین المللی است و جنایت جنگی محسوب میشود». (سایت همبستگی ملی 27 بهمن 1394)

صرفنظر از ابعاد محکومیت های بین المللی علیه جنایت بشار اسد خون ریز در سوریه، باید اذعان داشت که این کشور اکنون صحنه جنگی ناعادلانه و نابرابر میان رزمندگان ارتش آزادی از یک سو و مزدوران رژیم آخوندی به همراه نیروی هوایی روسیه و داعش شده است. براساس این تقسیم کار مزدوران سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس مسئولیت حملات کور و گسترده زمینی را عهده دار بوده و بخش عمده ای از بمباران های هوایی به عهده نیروی هوایی روسیه واگذارشده است. سیل ورود جنازه های پاسدارن کشته شده رژیم به ایران که در میان آنها فرماندهان این نیروی سرکوبگر بوفور به چشم میخورند، تماما تائیدی بر دخالت مستقیم دیکتاتوری خامنه ای در سوریه است.
به گزارش سایت ایران اسرار به نقل از العربیه در تازه ترین نمونه “بیش از 1500 تن از پاسداران و مزدوران عراقی، پاکستانی و افغانی وابسته به سپاه پاسداران که در سوریه مجروح شده‌اند به تهران منتقل شده و در بیمارستانها و مراکز درمانی مختلف از جمله بیمارستان موسوم به بقیه الله متعلق به سپاه پاسدارن بستری هستند».

علیرضا جلالی، رئیس بیمارستان موسوم به بقیه الله تهران گفت: «برای خدمت رسانی به مجروحان، نقاهتگاه همدانی با ظرفیت 130 تخت راه‌اندازی شده و تا به امروز عمل خدمت رسانی به 1504 نفر از مجروحان انجام شده که 425 نفر از آنها مجروحان ایرانی و 1079 نفر دیگر را مجروحان و مصدومان غیرایرانی تشکیل می‌دهند».