گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، و كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی اهل سنت توسط رژیم ایران را به شدت محکوم کردند و از شورای امنیت سازمان ملل خواستار ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران از جمله قتل عام  زندانیان مجاهد در سال ۶۷ به دادگاه بین المللی جنایی شدند.

كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد ضمن محکومیت موج جديد وحشيانه اعدامها در ايران، از جمله اعدام ۲۵ زنداني سياسي اهل سنت،  به شورای امنیت سازمان ملل فراخوان داد كه قتل عام سال ۱۳۶۷ را بعنوان جنايت عليه بشريت شناخته و عاملان آن به دست عدالت سپرده شوند.

كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد در ادامه اطلاعیه مطبوعاتی خود می افزاید: مسئولين آن قتل عام هيچگاه محاكمه نشدند و برعكس در پست هاي اجرايي در ايران به كارشان ادامه دادند. خيلي از آنها در حال حاضر از مجريان و مقامات بالای اين رژيم هستند، از جمله وزير دادگستري اين دولت، مصطفي پورمحمدي عضو كميته مرگ در سال ۱۹۸۸ بوده است.

گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا نیز که از حمایت ۳۰۰ نماینده پارلمان اروپا از گروه های مختلف سیاسی برخوردار است، عمل وحشیانه (اعدام زندانیان اهل سنت را) که جنایت علیه بشریت است شدیدا محکوم کردو در اطلاعیه مطبوعاتی خود یادآوری کرد: بیش از ۲۵۰۰ نفر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی که به دروغ مدعی پیش برد اصلاحات است، اعدام شده اند. وی هرگز یک کلمه علیه اعدام ها به زبان نیاورده بلکه احکام اعدام را به عنوان قانون خدا مورد ستایش قرار داده است.

ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل، شورای امنیت ملل متحد و نماینده عالی اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی میخواهیم تا این اعدام ها را به طور علنی محکوم کرده و پرونده جنایات رژیم ایران را به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع بدهند. تمامی روابط اقتصادی با رژیم ایران باید معلق و مشروط به توقف اعدام ها و پیشرفت واقعی در حقوق بشر بشود.