معاون رئیس پلیس دبی: باید از مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت استقبال کرد

سپهبد ضاحی خلفان (معاون رئیس پلیس دبی) روز سه شنبه ۲۲ تیر در صفحه توئیت خود از رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران حمایت کرد و خواهان بسته شدن سفارتخانه های رژیم ایران در کشورهای حامی اپوزیسیون ایران شد.

در این توئیت آمده است: «بایستی از مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور (برگزیده مقاومت) ایران استقبال کرد و با این ثقل با او تنظیم و سفارت های رژیم (ایران) را درکشورهای حامی اپوزسیون بست».
توئیت سپهبد ضاحی خلفان (معاون رئیس پلیس دبی)
 12 ژوئیه 2016 – 22 تیر 1395