بیانیة 5 سازمان غیر دولتی با رتبة مشورتی ملل متحد «حفاظت برای پناهندگان در کمپ لیبرتی در عراق»

هم‌زمان با سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، ۵ سازمان غیر دولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد بیانیه‌یی را در مورد تحولات مربوط به کمپ اشرف و شرایط کمپ لیبرتی به ثبت رساندند؛ این بیانیه که به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانة شورای حقوق بشر منتشر شده به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شده است.

۵ سازمان غیر دولتی دارای رتبة مشورتی سازمان ملل که این بیانیه را صادر کرده‌اند، عبارتند از:
حزب رادیکال فراملی و فراحزبی
فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران
جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی خلق‌ها - مراپ
انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان
انجمن بین‌المللی توسعة آموزش
۵ سازمان غیر دولتی با رتبة مشورتی ملل متحد در مقدمة این بیانیه تحت عنوان حفاظت برای پناهندگان کمپ لیبرتی در عراق، خاطرنشان کرده اند:
ما به شدت نگران امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی، اعضای جنبش اپوزیسیون ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، هستیم که در جا به جایی از اشرف به لیبرتی از حقوق بنیادین خود از جمله اموال و داراییهایشان. محروم شده اند. درحالی که به آنها وعده داده شده بود که در کمپ موقت لیبرتی تا زمان انتقال سریعشان به سایر کشورها امن خواهند بود و هم‌چنین قادر خواهند بود دارایی‌های خود را در کمپ اشرف به فروش برسانند.
بعد از بیش از چهار سال، به هیچ‌کدام از این وعده‌ها عمل نشده و آنها آماج چهار حملة موشکی با کشته ها و مجروحان بسیار قرار گرفتند و مسئولیت چنین شرایطی، علاوه بر دولت عراق، بر عهده سازمان ملل متحد و جامعة بین‌المللی و به‌طور خاص دولت آمریکاست.

بیانیه۵سازمان غیر دولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد، پس از یاد آوری نقض تعهدات حفاظتی داده شده به اشرفیها ازسوی آمریکا و ملل متحد و مرور حملات و جنایات صورت گرفته علیه آنها در اشرف و لیبرتی و خاطرنشان کردن محکومیتهای گسترده بین المللی علیه این رفتار ضد انسانی، تأکید می‌کند:
اکنون هفت سال است که اشرفیها در اشرف و سپس در لیبرتی تحت شدیدترین محاصره قرار دارند و این محاصره نقض فاحش قانون بین‌المللی و هم‌چنین یادداشت تفاهم است...
شرایط کمپ لیبرتی به گونه‌یی است که در سال ۲۰۱۲ گروه کار سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه در دو گزارش خود این وضعیت را به‌عنوان بازداشت غیر قانونی توصیف کرد.
در رابطه با مخارج انتقال ساکنان، تاکنون تقریباً تمامی مخارج از جمله مخارج انتقال، استقرار مجدد و تأمین هزینه های زندگی ساکنان بر دوش سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. این در واقع یک نمونة نادر در تاریخ پناهجویی است که مخارج توسط خود پناهندگان و سازمان آنها پرداخت می‌شود.

سازمان مجاهدین خلق ایران توافق کرد که مشروط به فروش دارایی‌های ساکنان در اشرف، مخارج انتقال را بر عهده بگیرد و از سال ۲۰۱۱، قبل از جابجایی از اشرف به لیبرتی، نمایندة ویژة دبیرکل ملل متحد و فرستادة ویژة وزارت خارجه آمریکا به سازمان مجاهدین خلق ایران مکرراً وعده دادند که ساکنان اجازه خواهند یافت دارایی‌های خود را به فروش برسانند.
طرح مشترک یونامی و سفارت آمریکا برای تخلیه اشرف در ۵ سپتامبر ۲۰۱۳ تصریح می کند: "دولت عراق به ساکنان اجازه خواهد دهد دارایی های خود را در هر زمان به فروش برسانند و دولت عراق حفاظت از دارایی های ساکنان در اشرف را تأمین و تضمین خواهد کرد."
بنا به اسناد، تمامی دارایی‌ها در کمپ اشرف، منقول و غیر منقول، متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران و ساکنان است. سازمان مجاهدین خلق ایران تلاش‌های فراوانی برای فروش دارایی‌ها در سال ۲۰۱۲ کرد. یک شرکت انگلیسی عراق تمامی دارایی ها را به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار خریداری کرد اما دولت عراق در آن زمان با تهدید نماینده این شرکت در بغداد از اجرای قرار داد ممانعت کرد. بعد از آنهم ساکنان اجازه نیافتند اقداماتی برای حفاظت از دارایی‌ها [در کمپ اشرف] انجام دهند. بر عکس، کمپ اشرف توسط نیروهای وابسته به دولت عراق اشغال شد، قفل‌های انبارها شکسته شد و کالاهای موجود در آنها به سرقت رفت.
این، نقض آشکار حقوق ساکنان نسبت به داراییهایشان و هم‌چنین بیانگر شکست سازمان ملل در حفاظت از حقوق آنهاست.

بیانیة مشترک سازمانهای دارای رتبة مشورتی ملل متحد در بخش نتیجه‌گیری و توصیه‌های خود، از جمله تاکید کرده است:
جامعة بین‌المللی دارای مسئولیتهای بنیادین زیر در رابطه با کمپ لیبرتی است:
- تضمین انتقال و تأمین امنیت و سلامتی ساکنان تا زمانی که آخرین نفر از ساکنان عراق را ترک کند؛
- از بین‌بردن محاصره و محدودیت‌ها بر روی کمپ تا زمانی که ساکنان در آنجا باقی بمانند؛
- انجام تحقیقات در مورد ۷ حمله صورت گرفته علیه ساکنان به ‌خصوص کشتار اول سپتامبر ۲۰۱۳ در اشرف و حمله موشکی۲۹ اکتبر ۲۰۱۵ در کمپ لیبرتی.