فراخوان مقاومت ایران به محکومیت بازداشت و ضرب و شتم دکتر محمد ملکی

مقاومت ایران بازداشت و اذیت و آزار دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضد سلطنتی توسط وزارت اطلاعات را یک اقدام زبونانه از سوی فاشیسم دینی حاکم بر ایران در آستانه نمایش انتخابات و بیانگر وحشت رژیم از بالاگرفتن اعتراضات اجتماعی توصیف کرد و ملل متحد و دیگر مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به محکومیت این اقدام فراخواند.

ساعت ۱۰ صبح امروز جمعه ۱۶ بهمن، دکتر ملکی ۸۲ ساله توسط ماموران اطلاعات در چهار راه پارک وی تهران بازداشت شد. ماموران او را به طرز وحشیانه ای سوار یک ماشین پژو کردند که بر اثر آن، سر دکتر ملکی زخم برداشت و بدنش دچار کوفتگی شدید شد. نیروهای سرکوبگر بعد از چند ساعت دکتر ملکی را در بیابانها بهشت زهرا در جنوب تهران رها کردند
دکتر ملکی در سال ۱۳۶۰ دستگیر و سالها در زندانهای قرون وسطایی رژیم بسر برد. با اینکه او از بیماریهای مختلف رنج می برد در سالهای اخیر نیز بارها توسط نیروهای سرکوبگر بازداشت و زندانی شده است.‌

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶بهمن ۱۳۹۴ (۵فوریه ۲۰۱۶)

ضرب وشتم و دستگیری  دکتر محمد ملکی توسط ماموران امنیتی

ضرب وشتم و دستگیری  دکتر محمد ملکی توسط ماموران امنیتی

ضرب وشتم و دستگیری  دکتر محمد ملکی توسط ماموران امنیتی

ضرب وشتم و دستگیری  دکتر محمد ملکی توسط ماموران امنیتی