آسوشیتدپرس: خامنه ای به خاطر نگرانی از تکرار وقایع سال ۸۸ مانع از کاندیداتوری احمدی نژاد شد

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۶ مهر گزارش داد: احمدی نژاد روز سه شنبه گفت وی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت نخواهد کرد و به این ترتیب به ماهها گمانه زنی بعد از این که خامنه ای او را از کاندیداتوری منصرف کرد، پایان داد.

کاندیداتوری احمدی نژاد می توانست چالش قوی تندروها را به حسن روحانی تحمیل کند.
به گفته آسوشیتدپرس این امر همچنین می توانست باعث سربازکردن زخم های ناشی از ناآرمایی های گسترده سال ۱۳۸۸ شود.
خاطره ناآرامیها موجب شد خامنه ای به طور غیرمستقیم به احمدی نژاد توصیه کند بدنبال ریاست جمهوری نباشد چراکه ممکن است ” مخالفتی ” را ایجاد کند که احتمالا  ”برای کشور مضر باشد”.
احمدی نژاد روز سه شنبه درنامه ای تایید کردکه اشاره غیر مستقیم خامنه ای به او بوده است.