محمد قرائی: سند جنایت خامنه ای درگرگانجنایت تکاندهنده مزدوران آدمکش خامنه ای در گرگان قلب هر انسان آزاده ای را لرزانده و بر انبان کینه علیه آخوندهای ضد بشرمی افزاید.

روزشنبه، ۲۵ آبان صدها چشم از حدقه بیرون زده در میدان کاخ گرگان شاهد جنایت فجیجی بودند که تا زنده اند فراموشش نخواهند کرد و قطعا بر حرامیان قاتل ولی شقی، هرگز نخواهند بخشید.
 سند جنایت خامنه ای در گرگان که اخیرا در فضای مجازی پخش شده است نه اولین جنایت ضد بشری ملاها و نه آخرین خواهد بود. بیش از این و پیشتر از این قطعا و حتما در سیاهچالهای قرون وسطایی، بسا بسا از این وقایع هولناک علیه رشیدترین فرزندان این مرزوبوم بدست قداره بندان مقام عظما اتقاق افتاده است که جهان خبردار نشد.
آنچه بر سبعیت تابلو وحشتناک میدان کاخ گرگان گواهی میدهد، علنی بودن جنایت در روز روشن و در انظار مردمی است که برای احقاق حقوق خویش به خیابان آمده اند. وحوش ذوب شده در ولایت، در فاصله چند متری از چند جانب به سمت جوانی بدون کوچکترین وسیله دفاعی شلیک میکنند. پس از گلوله باران، جوان مجروح و خونچکان را با تبر شرحه شرحه میکنند. سرانجام برای پاک کردن صحنه جنایت با عجله دست و پای پیکر نیمه جان را گرفته و کشان کشان از میدان خارجش میکنند. وای برستمگران و دجالان دین فروش.
یاد شاعرشاعران احمد شاملو گرامی باد که یک بار سرود و نوشت:
آهای "
این خون صبحگاه است گوئی به سنگفرش
کاینگونه می تپد دل خورشید
در قطره های آن
از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید
خون را به سنگفرش ببینید
خون را به سنگفرش
بینید
خون را
به سنگفرش"
 ولی فقیه قتل عام، بشدت تلاش کرده بود تا خلق این صحنه های جرم و جنایت را ازچشم خلایق و افکار عمومی بپوشاند. بر همین سیاق است که فرماندهان مزدورش این روزها تلاش میکنند بگویند، ضاربان و قاتلان مردم بپاخاسته از میان خودیها بوده اند و از پشت سر به شکم جوانان شلیک شده است!
قتل عام در میادین شهرها و آوردن تانک و زره پوش در خیابانهای برخی ازشهرها یادآور آخرین ماههای دوران شاه خائن است. قیام آبانماه که کم و بیش در جریان است یک بار دیگر به مردم ایران و جوانان بپاخاسته نشان داد که آخوندهای ضد بشر حاکم بر میهن در زنجیر، هیچگونه اعتراض مسالمت آمیزی را برنمی تابند. این خونهای پاک و انتقام ناگرفته چهره پلید حامیان و مماشاتگران غارتگر را بیش از پیش در میان افکار عمومی ایران و جهان برملا ساخت. امروز دیدم روزنامه لیبراسیون فرانسه در صفحه اول خود با تیترب زرگ نوشته است ایران قتل عام درپشت درهای بسته!
تیتر اول معتبرترین روزنامه فرانسوی زبان جهان؛ لوموند عبارتست از: رژیم ایران به قیمت حمام خون خود را حفظ کرد!
این نمونه ها و بسیاری دیگر در اقصی نقاط جهان، حکایت از آن دارد که کشورهای حامی ملاهای وطن فروش با پیشروی مقاومت و جنبش سرنگونی طلب مردم ایران، علائمی از قطع امید نسبت به ادامه حکومت خامنه ای و شرکاء از خود نشان میدهند. لاشخوران ولایی با دوبال حمایت از ما بهتران در ینگه دنیا و سرکوب مطلق در داخله، توانسته اند به عمر ننگین خویش ادامه بدهند. به نظرمیرسد خون جوشان شهیدان قیام نود و هشت عرصه را در هر دو صحنه ب رملایان تنگ و تنگتر میکند. یاد و نام شهیدان بخون خفته خلق گرامی باد.