محمد قرائی:‌ میلاد مسیح مبارک!

عیسی گفت: «وای برشما ملایان و فریسیان ریاکار!

شما مثل مقبره های سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند اما داخل آنها پر از استخوان مردگان و کثافت است. خون های نیک مردان خدا که بر زمین ریخته شده برگردن شماست. ای ماران، ای افعی زادگان شما چگونه از مجازات دوزخ میگریزید». (متی 23، 13)

پیامبرعشق و رحمت در مقابل آخوندهای ستمگر دورانش بسیار خشمگین و برآشفته می شد. روزی در مقابل شاگردانش در افشای آخوندهای خمینی صفت زمانه اش گفت: "ملایان ریاکار! در ظاهر مردمانی درستکار و در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستند. انبیاء و علما و حکمارا می کشند یا مصلوب می کنند یا تازیانه میزنند "همچون خمینی دجال که به ظاهر و برای ریاکاری تمایلی به کشتن پشه ای نداشت! وهمزمان ریختن خون مجاهدان پاکبازرا هزار هزار روا میداشت و واجب می شمرد. بقایای خمینی و اسلاف تشنه به خون او دمی از دستگیری، شکنجه واعدام و سنگسار آزادی خواهان ایران زمین دست برنمی دارند.
عیسی در مقابل چماقداران و سنگسار کنندگان زنی بی پناه، سینه سپرمیکرد، در مقابل خمینی زادگان و خمینی صفتان آمر و عامل سنگسارند. افتخارشان این است که اولین سنگ جفا و پلیدی را خود برقربانیانشان می زنند. فیلم های مستند در این باره، صفحات سیاه پرونده آخوندها را برای نسل های بعدی ضبط کرده است!
مشغول صدور فتنه بنیادگرایی در منطقه و جهانند، پدرخوانده تروریسم جهانی و ابوداعش دوران خویشند.
عیسی گفت "ای ریاکار اول تیر را از چشم خودت بیرون بیار آن وقت درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری" (لوقا 6- 41)
حاکمان دین فروش و دین ستیز تهران همچون فرعون، قاتل حرث مردم ایرانند. با این وجود براقلیت های مذهبی به ویژه بر هموطنان مسیحی ستم مضاعف روا داشته اند. بسیاری از کشیشان و پیروان مسیحیت را به صلابه کشیده و یا مجبور به جلای وطنشان ساخته اند. مسحییان ایرانی از دیر باز در کنار سایر اقشار مردم ایران به کرات برای رهایی خویش و مردم و خاک ایران زمین، جان پاکشان را فدیه رهایی خلقشان ساخته اند، درود بر آنها.
میلاد مسیح، پیام آورعشق و محبت، به هموطنان مسیحی در ایران و سراسر جهان، به رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رهایی، به شیر همیشه بیدار مسعود، به رزمنده شیران لیبرتی، به اشرف نشانان خستگی ناپذیر و به خلق نستوه ایران تبریک و هزاراران تبریک باد!