حمله موشکی رژیم به رزمگاه لیبرتی دور از انتظار نبود. وقتی رژیم آخوندی با خفت و خواری مجبور به تعطیل کردن برنامه بمب اتم می شود، وقتی رویای رژیم برای گسترش دستگاه ولایت به سوریه و یمن به کابوس فروپاشی ولایت فقیه تبدیل میشود، وقتی گسترش اعتراضات مردم بر علیه فساد، جور و جنایت خواب از چشمان رژیم می رباید آنوقت رژیم علاج دردهای لاعلاجش را طبق معمول در بمباران اقامتگاه مجاهدین می جوید. هنگامی که دستگاه مماشات در آمریکا و اروپا تمامی تعهدات کتبی و کنوانسیون های بین المللی را نادیده میگیرد و بر جنایات رژیم چشم می پوشد، آنگاه انجام این قبیل حملات زبونانه راحتتر هم میشود. اما خود این حمله نشانه ضعف و انحطاط رژیم منحوس آخوندی و سرنگونی محتوم ولایت فقیه است.

أساسا توطئه انتقال مجاهدین از شهر اشرف به ویرانه ای به نام لیبرتی به قصد از هم پاشاندن تشکیلات مقاومت بود. کوبلر نماینده مشترک استعمار و ارتجاع به رژیم قول داده بود که بیش از نیمی از مجاهدین شش ماه بعد از انتقال به لیبرتی به ایران تحت حکومت آخوندها برگردند. توطئه گران خیال خام کرده بودند که مجاهدین تاب سختی ها و کمبودها در لیبرتی را ندارند، چرا که کمبودها فی الواقع اندک نبود. نه از امکانات رفاهی خبری بود و نه از امکانات ایمنی و حفاظتی و نه هیچ چیز دیگر.
ماهها و سالها با کمترین امکانات و طاقت فرسا ترین شرایط ممکن گذشت، اما نه توطئه های استعمار و ارتجاع و نه برهوتی به اسم لیبرتی خللی در عزم مجاهدین وارد نکرد بلکه مجاهدین سنگستان لیبرتی را به گلستان تبدیل کردند. بعد از دیدن فیلم تبدیل سنگستان به گلستان در سیمای آزادی به یاد شعری افتادم که احمد شاملو در وصف مجاهد شهید مهدی رضایی گفته است، آنجا که می گوید:
من بینوا بندگکی سربه راه نبودم
و راه بهشت مینوی من بزرو طوع و خاکساری نبود
مرا دیگرگونه خدایی می بایست
شایسته آفرینه ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند
و هزاران رزمنده دلیر ارتش آزادی در لیبرتی همه از این گونه هستند، بهترین فرزندان انسان که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کنند، عاشقانی که بیابان خشک را به نیروی عشق به گلستان تبدیل می کنند، مجاهدینی که هزار اشرف میسازند.
وقتی که توطئه رفتن از لیبرتی به ایران شکست خورد، رژیم ولی فقیه مجددا اراذل و اوباش الدنگ را به اسم خانواده از ایران به لیبرتی فرستاد و آمدن این اراذل و اوباش مقدمه حمله موشکی و کشتار بود.
حمله سنگین موشکی به لیبرتی در واقع امر نشانه شکست همه توطئه های دیگر رژیم برای درهم شکستن عزم جزم مجاهدین ورزمندگان آزادی برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بود. این حمله موشکی اقرار به شکست نقشه های کوبلر و شرکا،، اقرار به شکست سیرک خانواده ها، اقراربه بی آبرویی توابان و خودفروخته ها ست. حمله موشکی نشانه وحشت رژیم از سرنگونی به دست توانای ارتش آزادی و مردم قهرمان ایران است.
در این حمله وحشیانه ٢٣ مجاهد قهرمان جان باختند و به خیل شهیدان راه آزادی پیوستند. مقاومت ایران در طی سی و شش سال گذشته از گردنه های صعب و خطرناک سرافرازگذر کرده است و این بار هم جز این نخواهد شد، مجاهدین از این منزل هم با فدا، ایثار و جنگ صد برابر سرافراز گذرکرده و خواهند کرد.
رزمندگان قهرمان لیبرتی اگرچه تسلیحات نظامی در اختیار ندارند، اما همچنان موثرترین و کارا ترین سلاح ممکن را در اختیار دارند. بعد ازحمله موشکی، ما شاهد حمایت و همبستگی افکارعمومی در ایران و سراسر جهان با رزمندگان لیبرتی و مقاومت ایران هستیم. حمایت مردم ایران وهمه آزادیخواهان جهان، موثرترین سلاح رزمندگان ارتش آزادیست.
دشمنان بدنام مجاهدین و مقاومت ایران، از شخص ولی فقیه و دستگاه مماشات تا مزدوران دون پایه اجاره ای وخودفروختگان بی آبرو از این کشتار وحشیانه هیچ بهره ای نخواهند برد.
مجاهدین قهرمان با دست های خالی سنگستان را به گلستان بدل کردند و سپس این گلستان با خون پاکشان آبیاری شد. بی شک در این گلستان گلهای تازه خواهد روئید و عطر گلهایش جهانی را مست و مسرور خواهد کرد.
درود بر ٢٣ مجاهد شهید در رزمگاه لیبرتی
درود بر همه شهدای راه آزادی
درود بر رهبری مقاومت سازمانیافته مردم ایران علیه حکومت ابوداعش
خلق جهان بدانند مسعود رهبر ماست