تظاهرات در کلن آلمان در حمایت از زندانیان سیاسی

 

جمعی از ایرانیان آزاده در کلن روز جمعه ۳۱ مرداد با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، حمایت خود را از زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم آخوندی اعلام کردند.

 تظاهرکنندگان خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی شدند.

تظاهرات در کلن آلمان در حمایت از زندانیان سیاسی

 تظاهرات در کلن آلمان در حمایت از زندانیان سیاسی

تظاهرات در کلن آلمان در حمایت از زندانیان سیاسی

تظاهرات در کلن آلمان در حمایت از زندانیان سیاسی