خروش ایرانیان در پاریس در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان


بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۰ آذر، در نمایشگاهی که در بزرگداشت شهیدان قیام و با تصاویری از شهرهای شورشی در میدان انولید پاریس در مقابل مجلس ملی و وزارت خارجه برگزارشد، شماری از نمایندگان مجلس ملی فرانسه سخنرانی کردند.

در این برنامه آندره شاسین نماینده مجلس فرانسه و نایب رئیس کمیته پارلمانی ایران دموکراتیک ضمن تاکید بر همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران گفت:‌ آنچه که در شرایط مبارزه مردم ایران با رژیم اهمیت خود را نشان می دهد، برنامه شورای ملی مقاومت ایران برای ایران آینده است. این برنامه احترام بسیار بالایی برای حقوق بشر و حقوق انسانی قائل است. برابری مرد و زن را برسمیت می شناسد.و جدایی دین از دولت برنامه ای برای صلح و برنامه ای موزون و متعادل.
بنابر این حمایت ما صرفاً‌ یک حمایت حقوق بشری نیست. بلکه دفاع از ارزشهایی است که امیدوارم در ایران برقرار شود. شما از حمایت گسترده ای در سطح بین المللی برخوردار هستید. هزاران شخصیت در جهان از همه گرایشها و احزاب سیاسی از شما حمایت می کنند. در مجلس ملی فرانسه از همه احزاب با شما هستند.
شما می توانید روی حمایت مصمم و منطقی و قلبی ما از برنامه مترقی خودتان برای آینده ایران حساب کنید.

در این نمایشگاه خانم نادیا اسایان نماینده مجلس فرانسه از گروه میانه (مودم) و عضو کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک گفت:‌ «یک پیام همبستگی با مردم ایران می فرستم. که مانند بسیاری خلقهای دیگر می خواهند در آزادی و صلح زندگی کنند.ما برای فراخوان به روزهای بهتر برای مردم ایران در اینجا گردآمده ایم و نگرانی خودمان را از آنچه بر آنها می گذرد ابراز می کنیم و برای همه شجاعت آرزو می کنم».

در نمایشگاه میدان انولید پاریس در بزرگداشت شهیدان قیام، هروه سولیناک نماینده مجلس ملی فرانسه از کمیته پارلمانی ایران دموکراتیک برای همبستگی با قیام مردم ایران به سخنان اخیر خود در مجلس ملی فرانسه اشاره کرد و گفت:‌ هفته پیش من در مجلس دولت فرانسه را مورد سؤال قرار دادم. در مورد وقایع ۱۵ نوامبر از آنها پرسیدم که علت سکوتشان چیست؟‌ ..... فرانسه باید با صدای بلند و قوی بگوید آنچه در ایران می گذرد غیر قابل قبول است جامعه بین المللی بایستی گرد هم بیاید، نه فقط برای افشای جنایات بلکه باید تدابیری بکار ببندد که این رژیم خاتمه یابد. این رژیم آخوندی اضافی بر سرکار مانده اگر چه بسیار شکننده شده است. در مجلس ملی یک کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک فعال است، آنچه که ما را دور هم جمع کرده است همان اراده بشردوستانه ماست.

هروه سولیناک هفته گذشته در مجلس ملی فرانسه در سؤال پارلمانی خود گفته بود: در نتیجه تصمیم رژیم ایران مبنی بر افزایش قیمت بنزین، مردم ایران به خیابانها ریختند و رژیم آخوندها با سلاح مقابله کرد که در پشت سر یک حمام خون برجای گذاشت....
سلاحهای جنگی مورد استفاده قرار گرفتند. تک تیراندازان به نوجوانان شلیک کردند. نیروهای امنیتی رژیم در جستجوی معترضین به بیمارستانها رفتند.
در مقابل آنچه باید قتل عام نامیده شود، سکوت جامعه جهانی کر کننده است. اما غیرقابل تحمل‌ترین سکوت، غیرقابل قبول‌ترین آن سکوت فرانسه است
آقای نخست‌وزیر، فرانسه باید با صدای شما با وضوح کامل جنایات مرتکب شده توسط رژیم آخوندها در ایران را محکوم کند. فرانسه همچنین باید سازمان ملل را ترغیب کند که در مورد جنایاتی که صورت گرفته است، تحقیق کند. آقای نخست‌وزیر به ارزش‌های فرانسه خیانت نکنید. در پاسختان به این موضوع در اوج تاریخمان باشید.