جیمز بزن: کانادا باید در محکومیت جنایت های رژیم ایران دست به اقدامات عملی بزند.

جیمز بزن، نماینده پارلمان کانادا از حزب محافظه کار و وزیر دفاع دولت سایه روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر ۲۰ آذرماه در حمایت از قیام مردم ایران در اجلاس رسمی پارلمان گفت:
آقای رئیس،
من از شجاعت و ایستادگی مردم ایران در حالی که در برابر یکی از ظالمانه ترین رژیمها در جهان، یعنی رژیم ایران، ایستادگی می کنند، تقدیر می کنم.
اعتراضات در ۱۵ نوامبر۲۴ آبانماه شروع شد و علیرغم پاسخ خشونت آمیز رژیم تا امروز ادامه دارد. این منجر به بیش از ۱۰۰۰ کشته، ۴۰۰۰ مجروح و بیش از ۱۲ هزار دستگیری شده است. این رژیم سنگدل حتی از خانواده ها خواستار پول گلوله هایی است که عزیزانشان را کشته، قبل از اینکه اجساد آنها را تحویل دهد، است.
روز سه شنبه روز جهانی حقوق بشر بود. دولت کانادا باید بیش از یک بیانیه مطبوعاتی ۵ جمله ای در محکوم کردن نقض حقوق بشری که این روزها در ایران اتفاق می افتد انجام دهد. کانادا ابزار اقدام واقعی و عملی را در اختیار دارد که سران رژیم ایران را مورد تحریم قرار دهد.
 حزب محافظه کار کانادا همیشه از مردم ایران برای آزادی، دمکراسی و حقوق بشر حمایت می کند.