جلاد قتل عام ۶۷ آخوند ابراهیم رئیسی، که از بالاگرفتن جنبش دادخواهی و فراخوانهای فزاینده به محاکمه جلادان نسل‌کشی مجاهدین، وحشت‌زده است، به عکس‌العمل جنون‌آمیز علیه مجاهدین افتاده است.

وی گفت:‌ «غربیها که امروز مدعی دفاع از حقوق انسان هستند و داعیه مبازره با تروریسم را دارند چگونه کشور خودشان را تبدیل کردند به پایگاه تروریستها دفترشون کنار کاخ سفید است چرا؟ این چهره شون باید برملا بشه برای دنیا معلوم بشه اینها در حمایت از حقوق انسان حقوق بشر به ضدیت با ترور دروغ می گویند به دنیا».