وال استریت ژورنال: رژیم ایران سنگینی فشار تحریمهای آمریکا را بشدت احساس میکند. فروش نفت بشدت افت کرده و اقتصاد این رژیم متحمل ضربات سنگین شده است.

این روزنامه افزود: تحریمهای اقتصادی دولت ترامپ تا کنون بشدت موثر بوده است. ممکن است کسی با استراتژی این کمپین فشار موافق یا مخالف باشد اما دیگر نمی‌توان به تاثیرات تحریمها شک کرد.