ژنرال متیس وزیر دفاع سابق آمریکا گفت رژیم ایران رفیق حریری نخستوزیر لبنان را ترور کرده است.

متیس که با سی ان ان مصاحبه میکرد گفت: رژیم ایران از تروریسم استفاده می‌کند. این رژیم، نخستوزیر سابق لبنان را به قتل رساند. آنها از تروریسم استفاده کردند تا تلاش کنند در بحرین تفرقه افکنی کنند و آنها در سرتاسر منطقه و همچنین در یمن از تروریسم استفاده کردهاند.
متیس افزود: وقتی من فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی [سنتکام] بودم، ما کشف کردیم که رژیم ایران قصد دارد سفیر یک کشور عربی را دو مایل دورتر از کاخ سفید به قتل برساند. تصور کنید، چقدر خطرناک است که چنین حکومتی مسلح به سلاح اتمی شود.