خانم مریم رجوی: اتحادیه اروپا باید بیت خامنه ای و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مراکز اصلی سرکوب و تروریسم را لیست گذاری تروریستی نموده و مورد تحریم همه جانبه قرار دهد.

روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹)، ۵۰۰۰ ایرانی در تظاهرات بزرگی در استکهلم خواستار یک سیاست قاطع و تحریمهای همه جانبه علیه رژیم آخوندی، لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و بیت خامنه ای و همچنین برسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت به منظور سرنگونی رژیم آخوندی شدند. آنها پشتیبانی همه جانبه خود را از سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی اعلام کردند و از خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت و پلاتفرم ده ماده ای او برای ایران آینده حمایت کردند. آنها هرگونه رابطه و تبلیغ برای رژیم آخوندی را قویا محکوم کردند و از دولتهای اروپایی خواستار محاکمه و مجازات و اخراج مزدوران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس شدند.
این تطاهرات ابتدا پس از تجمع هموطنان و سخنرانی ها در میدان گونگزتردگوردنKungtärgården، با راهپیمایی در خیابانهای مرکز استکهلم ادامه یافت و آنگاه در تجمع پایانی در میدان گونگزتردگوردنKungtärgården با سخنرانی ها و قطعنامه پایانی خاتمه یافت.
خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران تظاهر کنندگان را صدای خروشان کانون‌های شورشی و ارتش آزادی‌بخش ملی در سراسر جهان توصیف کرد که برای رهایی مردم‌‌ ایران از اختناق و فقر و بی‌عدالتی قیام کرده اند.
خانم رجوی گفت روزگار مماشات با فاشیسم مذهبی در ایران به پایان رسیده و ایستادگی و قیام مردم، این رژیم را به انتهای خط رسانده است. هیچ جایی برای کمترین پاسخ در مورد حقوق بشر، آزادی بیان، عدالت، برابری زن و مرد، خودمختاری و حقوق اقلیتها و ملیتها، در رژیم آخوندها وجود ندارد. سراب استحاله و توهم اصلاحات و میانه‌روی در این رژیم دیگر هیچکس را نمی فریبد.
خانم رجوی افزود دیگر نمیتوان ادعا کرد که این رژیم آلترناتیوی ندارد و تبلیغ کرد که همین رژیم برای مردم ایران بهتر است. برچسب زدن به مجاهدین و مقاومت ایران هم دیگر اثر ندارد.
وی تاکید کرد مردم ایران انتظار دارند اروپایی که در سده گذشته رنج‌ و درد عظیم ناشی از سلطه فاشیسم هیتلری را احساس کرده، رنج‌های امروز مردم ایران را درک و با خواستهای مردم ایران همسو شود.
خانم رجوی از اتحادیه اروپا تحت ریاست دوره ای فنلاند خواست مراکز اصلی آزادی کشی و سرکوب و تروریسم یعنی بیت خامنه ای و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را لیست گذاری تروریستی نموده و مورد تحریم همه جانبه قرار دهد و مزدوران این رژیم را محاکمه و مجازات و اخراج کند و حق مردم ایران را برای مقاومت به منظور سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دمکراسی و حاکمیت جمهور مردم برسمیت بشناسند.
خانم رجوی از دولت‌های نوردیک خواست رژیم ایران را برای باز کردن در زندان ها و پذیرش یک هیأت تحقیق بین‌المللی تحت فشار بگذارند.
در این گردهمایی تعدادی از شخصیت های سیاسی سخنرانی کردند از جمله: راما یاد وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه، مگنوس اوسکارسون نماینده پارلمان سوئد، سناتور لوچو مالان عضو مجلس سنای ایتالیا، سناتور جرالد میشائیل هورکان و سناتور جان پری از ایرلند، ادوارد جولیوس سولنس وزیر پیشین محیط زیست ایسلند و کیمو ساسی پارلمانتر سابق از مجلس فنلاند.
خانم راما یاد در سخنرانی خود با اشاره به کنفرانس و گردهمایی ۵ روزه مقاومت در اشرف ۳ گفت آنچه من در آنجا دیدم گوشه ای از توان و اراده خلل ناپذیر مقاومت برای آزادی ایران است آنها نه یک اپوزیسیون یا حتی آلترناتیو هستند بلکه در حکم دولتی هستند که آماده اند، ایران را از ویرانی و نابودی که دیکتاتوری مذهبی به ارمغان آورده است نجات دهند. من در آنجا با انسانهایی آشنا شدم که تمام زندگی خود را وقف آزادی مردمشان کرده اند.
سناتور لوچی مالان در سخنان خود گفت من از دولتمردان اروپایی میپرسم کدام نقطه سپید را در سیاست داخلی و خارجی این حکومت فاشیستی می بینید که اینطور بر سیاست مماشات اصرار میکنید. ارزشهای اروپا کجا رفته است. چرا اینقدر بر سر مماشات با رژیمی که کارنامه ۴۰ساله اش سراسر سیاه است اصرار می ورزید. امروز دیگر ادامه این سیاست شرط بندی روی اسب مرده است. رژیم در آستانه سقوط است. ما حتی اگر به فکر منافع خودمان هم باشیم باید از الترناتیو قدرتمند شورای ملی مقاومت حمایت کنیم و آنرا به رسمیت بشناسیم. این نه تنها آینده ایران بلکه آینده منطقه را هم تغییر میدهد و در تامین صلح و امنیت جهانی بسیار تاثیرگذار است.

 

دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ تیر ۱۳۹۸(۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹)