نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، طی پیامی در حمایت از مقاله تام ریج در واشینگتن تایمز که تحت عنوان «بله، رزیم ایران یک جایگزین واقعی دارد»، منتشر شده است، نوشت:‌ بله(منهم تایید می کنم که) رژیم ایران یک آلترناتیو معتبر دارد».

تام ریچ اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا در مقاله اش در واشینگتن تایمز، فجایع سراسری سیل را یک سند محکم در محکومیت۴۰ سال سوء مدیریت رژیم آخوندی، بی کفایتی و غارت ثروت ملت ایران توسط رژیم آخوندها، توصیف کرد و نوشت: این رژیم، یک رژیم بی رحم، خشن، سرکوبگر و بی کفایت است. اما یک جایگزین و یک راه نو وجود دارد: شورای ملی مقاومت، به رهبری خانم مریم رجوی، که خواستار ایران آزاد و غیراتمی است که با فرهنگ و تاریخ فوق العاده و جمعیت پویای خود با جامعه گسترده جهانی پیوند یابد.