الحیات: جهان برای متوقف کردن ماجراجوئیهای رژیم ایران آماده می شود

 

روزنامه الحیات در گزارشی راجع به پیامدهای اجلاس جهانی ورشو نوشت:جهان برای متوقف کردن ماجراجوئیهای رژیم ایران آماده می شود.

روزنامه الحیات (۲۵بهمن۹۷) نوشت: نیروهای بین المللی برای تشکیل یک جبهه به منظور مقابله جهانی با تشدید رفتار خصمانه رژیم ایران در مناطق بسیار حساس و ایجاد یک فضای بین المللی برای رویارویی با آن آماده میشوند. این اقدام از طریق کنفرانس ورشو برای آینده صلح و امنیت در خاورمیانه در پایتخت لهستان محقق شده است.
پس ازاقدامات رژیم ایران در خاک سوریه و تراژدیهای وحشتناکی که سیاست این رژیم در منطقه و جهان ایجاد کرده، اکنون جهان شاهد ایجاد مکانیزمی برای پایان دادن به دخالتهای رژیم ایران در منطقه است.

رژیم ایران با یکی از بدترین مراحل خود از زمانی که خمینی بر مسند حکومت تکیه زد دست و پنجه نرم میکند. این رژیم دارائیهای کشور را در پروژه های صدور (ارتجاع) در مسیری خلاف نیازهای مردم و تامین ما یحتاج آنها به خدمت گرفته و چه بسا که جهان آن را با حقیقتی تلخ روبرو کند و بی تردید این وضعیت همه مزدوران و نمایندگانش در مناطق مختلف جهان را شامل میشود.