خبرگزاری رویترز گزارش داد:‌ ظریف به ان.بی.سی گفت تلاش ایران برای پرتاب ماهواره دوم به فضا طی ۲ ماه گذشته شکست‌خورده است.

رویترز افزود: باوجود هر دو موردی که به شکست انجامیده؛ این تأیید ظریف محتمل است که تنش‌هایی را با آمریکا که نگران فنّاوری بالستیک موشک‌های دوربرد است، ایجاد کند.

خبر شکست دومین تلاش پرتاب ماهواره توسط رژیم آخوندی را اینجا بخوانید.