به دنبال افشاگری بزرگ شرکت فیس‌بوک، پیرامون کشف ۶۵۲ صفحه، گروه و حساب که با منشاء رژیم آخوندی رفتاری هماهنگ و غیر معتبر را در این شبکه بین المللی پیش می بردند، جزئیات جدیدی از پوششهای مورد استفاده حکومت آخوندی برملا میشود.

تایمز لندن روز چهارشنبه ۳۱مرداد نوشت: رژیم ایران یک شبکه گسترده حساب‌های فیس‌بوک و توئیتر حامی کوربین و ضد اسراییلی را تحت عنوان رسانه و فعالان چپ ایجاد کرد. فیس بوک گفت که ۶۵۲ صفحه، گروه و حساب را به‌خاطر «رفتار هماهنگ‌شده غیر معتبر که منشاء آن ایران بود»... بسته است.
گروه‌های پوششی ایرانی تقریباً ۱۰ هزار دلار برای تبلیغ پست‌هایی از حساب‌ها برای کاربران پرداخت کرده اند. هم‌زمان، توئیتر ۲۸۴ حساب مرتبط به رژیم ایران را... بست. (یکی از این حساب‌های جعلی در فیس‌بوک) مدعی بود که یک ان.جی.او. به‌نام جبهه وطن‌پرست فلسطین را نمایندگی می‌کند...

تلگراف چاپ انگلستان نیز در همان روز نوشت: فیس‌بوکس حساب‌های جعلی طرفدار کوربین و ضد برکزیت مرتبط با ایران را می‌بندد. حساب‌های جعلی به نام «چپ انگلیس» و «اسکاتلند آزاد ۲۰۱۴» در میان فهرست ۶۵۲ صفحه، گروه و حسابی بودند که توسط (فیس‌بوک) بسته شدند؛ (این شرکت) دریافت که «کارزارهای جداگانه‌یی» از «رفتار هماهنگ‌شده غیر معتبر» وجود دارد.

سان روز نامه دیگر چاپ انگلستان روز ۳۱مرداد نوشت: یک صفحه فیس‌بوک به نام «چپ انگلیس» بعد از آشکار شدن مرتبط‌ بودن آن با مطبوعات حکومتی ایران، پاک شد. پول پروپاگاندای چپ در حمایت از جرمی کوربین و استقلال اسکاتلند در فیس‌بوک، توسط رژیم ایران پرداخت شده است.

روزنامه سان در ادامه گزارش خود می افزاید: شبکه‌یی از صفحات (در فیس بوک) که تبلیغ اهداف چپ‌گرایانه و ضد غربی، به‌طور مخفیانه به مطبوعات حکومتی ایران مرتبط بودند.
این صفحات که برخی به‌طور مشخص رأی‌دهندگان انگلیسی را هدف قرار می‌دادند، تقریباً 1 میلیون فالوئر ناآگاه را جذب کردند.آنها حدود ۱۰ هزار پوند به فیس بوک پرداختند تا بتوانند (صفحات خود را) برای کاربرانی که در (این صفحات) نام‌نویسی نکرده بودند، تبلیغ کنند....
گمان می‌رود، این شبکه مخفی که تحت عنوان «مطبوعات جبهه آزاد» شناخته می‌شد، توسط مطبوعات حکومتی کنترل می‌شده که در نهایت تحت سلطه اخوندهایی است که حکومت سرکوبگر ایران را هدایت می‌کنند.

یادر آوری می کنیم که ناتانیل گلایشر Nathaniel Gleicher رئیس سیاست امنیت سایبری فیس‌بوک در جریان افشاگری بزرگ این شرکت درباره ۶۵۲ صفحه، گروه و حساب مرتبط با حکومت آخوندی، تاکید کرد که فیس بوک موفق به کشف رابطه این شبکه با مطبوعات حکومتی در ایران شده است. وی گفت: مثلا بخشی از این شبکه «Quest 4 Truth» نام دارد و مدعی است یک سازمان مطبوعاتی مستقل است؛ حال آن‌که در واقع با پرس تی.وی. یعنی شبکه انگلیسی‌زبان وابسته به رژیم ایران درارتباط است.