وزیر شیلات نروژ به دنبال رسوایی سفرش به ایران و اقدام رژیم به جاسوسی و تخلیه تلفن وی، ناگزیر از استعفا شد.

دولت نروژ اعلام کرد ساندبرگ وزیر شیلات، در این سفر پروتکلهای امنیتی را رعایت نکرده است.
به گزارش رسانه‌های نروژی، وی بدون اطلاع نخست‌وزیر این کشور با یک زن ایرانی به تهران رفته و برخلاف ضوابط دولت نروژ تلفن موبایل محل کارش را هم با خود برده بود؛ و تلفن وی در یک عملیات جاسوسی توسط رژیم ایران تخلیه شده است.
نروژ، رژیم آخوندی را از نظر شنود الکترونیکی در لیست «حکومت‌های پرخطر» قرار داده و به گزارش رادیو تلویزیون و رسانه‌های نروژ، سرویس امنیتی پلیس این کشور تحقیقات خود را در مورد زن ایرانیِ مرتبط با وزیر شیلات و ارتباطاتِ احتمالی این زن با رژیم آخوندی شروع کرده است.
این زن از ایران بدون دلیل سیاسی برای گرفتن پناهندگی به نروژ آمده بود و به‌رغم مخالفت اولیه این کشور و برگرداندن وی به ایران، مجدداً توسط رژیم به نروژ برگردانده شد و در نهایت با کسب پناهندگی و شهروندی این کشور، در ارتباط با ساندبرگ وزیر شیلات و نایب‌رئیس اول حزب پیشرو نروژ، قرار گرفت.
گزارشها حاکیست که ساندبرگ ابتدا در بیانیه‌یی عذرخواهی کرده، ولی با فاش‌شدن جزئیات، هم از مقام وزارت و هم از معاونت دبیرکلی حزب پیشرو استعفا کرد.