دانشجويان دانشگاه الزهرا طي بيانيه يي به سركوب وحشيانه دختران در جريان قيام سراسري مردم ايران اعتراض كردند. در اين بيانه به شهادت ندا آقاسلطان، ترانه موسوي و ساير زنان شهيد قيام اشاره شده است.
در بيانه دختران دانشجو به گستردگي دستگيري زنان اشاره شده و خواستار احقاق حقوق زنان به طور خاص مطالبات برابري خواهانه آنها شده است.

ديكتاتوري آخوندي در آستانه 16 آذر در وحشت از اعتراضات

 دانشجويي، دستگيري دانشجويان را شدت بخشيده است و همه روزه تعدادي از دانشجويان را در دانشگاههاي مختلف دستگير مي كند.
در شيراز ندا اسکندري، دانشجوي رشته علوم سياسي و خديجه قهرماني، دانشجوي رشته کشاورزي كه به کميته سركوبگر انضباطي براي پيگيري احکام صادر شده مراجعه کرده بودند، توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
همچنين در تبريز دو تن از دانشجويان دانشگاه اين شهر به نامهاي رسول عالي‌نژاد و بهروز فريدي توسط مأموران امنيتي و اطلاعاتي بازداشت شدند.
كميته سركوبگر انضباطي دانشگاه تهران نيز، ميلاد چِگيني و محمد حمزه نژادي، دو تن از دانشجويان دانشکده ادبيات دانشگاه تهران را به 2 ترم محروميت از تحصيل محکوم كرد. گزارشها حاكي است هنوز 50 تن از دانشجويان کوي دانشگاه تهران، ممنوع الورود هستند. اين در حالي است كه مزدور قمصري معاون دانشجويي دانشگاه تهران تعداد اين ممنوع الورودها را سي نفر اعلام كرده بود.

تعدادي از دانشجويان دانشگاه علم وصنعت مورد حمله وحشيانه مزدوران بسيجي اين دانشگاه قرار گرفتند. مزدوران سركوبگر در يك حركت هماهنگ شده از قبل به دانشجويان حمله ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مزدوران بسيجي گفتند اين دانشجويان از هر فرصتي براي راه انداختن تظاهرات ضدحكومتي استفاده مي كردند.
در اروميه كارگزاران سركوبگر حراست بيش از 90 تن از دانشجويان را در ليست سياه حراست قرار داده اند. اين دانشجويان از تسهيلات و امکانات رفاهي از جمله خوابگاه، وام تحصيلي و وام دانشجويي محروم شده‌اند.