كنفرانس بين المللي درپاريس- اسطوره اشرف - سخنراني شخصيت هاي برجسته سياسي

سخنراني مريم رجوي در كنفرانس سالگرد حماسة سرخ‌فام اشرف در پاريس: خلع يد از رژيم ايران، يگانه راه حل بحران عراق

پاريس- كنفرانس «خاورميانه در بحران، تهديدها و راه حلها» با حضور مريم رجوي

پاريس - گردهمايي بمناسبت سالگرد شهادت 52مجاهدخلق در حماسه اشرف با حضوري مريم رجوي

گراميداشت سالگرد حماسه 10شهريور92 در اشرف در كانادا(اتاوا، مونترال، تورنتو)

كنفرانس در واشينگتن - بحران خاورميانه: چالشها، فرصت ها و تهديدات رژيم ايران - گراميداشت 52 قهرمان اشرفي

کنفرانس ها و گردهمایی ها

آخرين اخبار