تظاهرات تاریخی علیه ایدئولوژی بنیادگرایی و تروریسم و فاشیسم مذهبی تحت نام اسلام در پاریس

امروز پاریس پایتخت فرانسه شاهد تظاهرات بی نظیری با شرکت میلیونی مردم فرانسه بود. در این تظاهرات عظیم که نماد همبستگی و اتحاد مردم علیه تروریسم و بنیادگرایی گری بود.

مقامات فرانسه اعلام کردند، بیش از 5500 نیروی پلیس و ماموران امنیتی، در خیابان های پاریس امنیت تظاهرات را تامین کردند. تک تیراندازها بر بام ساختمانهای شهر مستقر شده و هلی کوپترهای پلیس بر فراز شهر پرواز می کردند. 89000 نیروی ژاندارمری فرانسه نیز در آماده باش کامل بسر می بردند.
 
60تن از سران و مقامات عالیرتبه کشورهای جهان همراه با فرانسوا اولاند در پیشاپیش صفوف تظاهرات شرکت کردند.در این تظاهرات از جمله آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان محمود عباس رئیس دولت فلسطین، و دبیرکل جامعه عرب، نخست وزیران ایتالیا و اسپانیا و برخی سران کشورهای آفریقایی حضور داشتند.
فرانسوا اولاند در قسمتی از تظاهرات با خانواده های قربانیان جنایت تروریستی روز چهارشنبه گذشته در پاریس دیدار کرد و از آنها دلجویی نمود.
در این تظاهرات اقشار مختلف مردم فرانسه و رهبران مذهبی مختلف شرکت داشتند تا اتحاد و همبستگی خود را علیه خشونت و ترور و افراطی گری نشان بدهند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت امروز پاریس پایتخت تمام جهان است.
دیوید کامرون نیز در باره این تظاهرات و روبرو بودن این کشور با تهدیدهای تروریستی گفت: تهدید بنیادگرایی سالها باقی خواهد ماند. و نخست وزیر ایتالبا ماتیو رنتزی گفت: اروپا در چالش علیه تروریسم پیروز خواهد شد.
 در تظاهرات پاریس هیات مقاومت ایران، که از فراخوان رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند برای این تظاهرات قویاً استقبال و حمایت کرده بود شرکت داشت. هیأتها و اعضای مقاومت ایران، علاوه بر تظاهرات پاریس در اجتماعات سایر شهرهای فرانسه نیز شرکت داشتند.
21دی93