هتل مهاجر در بغداد پايگاه وزارت اطلاعات و نيروي تروريستي قدس براي توطئه عليه مجاهدان اشرفي

به خدمت گرفتن مزدوران زير عنوان اعضاي سابق مجاهدين براي شيطان سازي يا جاسوسي و اقدامات تروريستي عليه مقاومت ايران روش دائمي و شناخته شده دستگاههاي كشتار و ترور و جاسوسي رژيم آخوندي مانند وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نيروي قدس، در سه دهه گذشته بوده است. اين موضوع بارها در گزارشهاي دستگاههاي امنيتي كشورهاي مختلف مانند آلمان و هلند و انگلستان و سوئد تصريح و گواهي شده است.
از سال 2009 كه آمريكا حفاظت ساكنان اشرف را به دولت عراق تحويل داد، رژيم ايران با به كار گرفتن چند هتل در بغداد تلاش كرد كساني كه اشرف را ترك مي‌كنند، به خدمت وزارت اطلاعات در بياورد.
طاهر بومدرا مسئول پيشين پرونده اشرف در سازمان ملل كه دبيركل او را مشاور ويژه يونامي در مورد اشرف معرفي كرده بود، طرح و برنامه هاي سفارت رژيم براي انهدام مجاهدين با استفاده از همين هتل را برملا كرده است.
هتل مهاجر در خيابان كراده در نزديكي ميدان تحرير در بغداد اكنون به يكي از مراكز اطلاعات ملايان و نيروي قدس آنان تبديل شده است. ابتدا كيومرث (غلامعلي) رشادتمند معروف به حاج علي، مأمور وزارت اطلاعات در سفارت رژيم در بغداد مسئوليت هتل مهاجر را به عهده داشت. سپس اين مسئوليت به يك پاسدار سرتيپِ نيروي قدس با نام مستعار « سجاد» منتقل شد كه قبلا مأمور به خدمت در «اداره نفاق»، (بخش ويژه سركوب و انهدام مجاهدين در وزارت اطلاعات) بوده است. او بيشتر اوقات در سوئيت مستقلي در هتل مهاجر به سر مي برد.
پاسدار دانايي فر، سفير آخوندها در عراق، كه از سركردگان نيروي قدس است، با لباس عربي براي پنهان كردن هويتش به اين محل رفت و آمد دارد تا از پيشرفت طرحها و برنامه ها اطمينان حاصل كند. شمار ديگري از مأموران نيروي قدس و اطلاعات آخوندي مانند موسوي و حسيني به طور مستمر به اين محل رفت و آمد دارند. آنها در ارتباط نزديك با نخست وزيري عراق و كميته سركوب اشرف هستند. آن دسته از مأموران اطلاعات و نيروي قدس كه تحت عنوان خبرنگار و فيلمبردار براي تهيه گزارشهاي به اصطلاح مستند به عراق مي‌روند نيز در هتل مهاجر مستقرمي‌شوند و ازآنجا براي ضبط برنامه به اشرف يا نقاط ديگر مي‌روند.
هر فرد بريده يي كه به هتل مهاجر مي رود، مدتي در طبقه اول اين هتل در قسمتي كه حالت قرنطينه دارد نگهداري مي‌شود تا پاسدار سجاد با او «مصاحبه» كند، سپس بسته به نتيجه «مصاحبه» به اتاقهايي در طبقات 2و3و4 مستقر مي‌شود. سجاد تازه واردها را با تهديد و تطميع و اِعمال فشار به همكاري با اطلاعات بكشاند. پس از اطمينان از مزدوري فرد، بسته به مأموريتي كه براي او در نظر ميگيرند، آنها را به اروپا و ساير كشورها منتقل مي كنند يا به ايران مي برند. در حال حاضر اولويت رژيم فرستادن مزدوران به اروپاست. اما كساني كه براي مأموريتهاي ويژه امنيتي در نظر گرفته شده باشند به ايران مي روند. برخي از مزدوراني كه كانديداي مأموريتهاي ويژه در اروپا شده اند، ابتدا مدتي مخفيانه به ايران منتقل و پس از «توجيه و آموزش» اختصاصي به عراق و از آنجا به تركيه و سرانجام به اروپا اعزام مي‌شوند.
حقوق ماهانة افراد قبل از اينكه به مزدوري كامل در بيايند بسيار ناچيز است. اخيرا اين حقوق از 105هزاردينار عراقي( معادل 86 دلار) به 70هزار دينار ( معادل 58 دلار) تقليل يافته تا افراد در مضيقه شديد مالي ، بيشتر تن به همكاري بدهند. به عنوان مثال مأموران سفارت با پرداخت 100دلار، اين افراد را براي اجراي نمايشهاي مسخره و مصرف اين نمايشها و لجن‌پراكني ها در تلويزيون رژيم، به اشرف مي برند و يا با دادن يك دستگاه تلفن يا يك دست لباس آنها را وادار به همكاري بيشتر مي‌كنند.
سفارت آخوندها در بغداد براي مزدوراني كه به خدمت رژيم در آمده و قرار است به اروپا بروند، پاسپورت ايراني صادر مي كند و آنها را با پيش پرداخت دو ماه حقوقشان به مبلغ 700دلار به تركيه مي فرستد. مزدوران در تركيه از وزارت اطلاعات ماهانه 350دلار دريافت مي‌كنند. وزارت سپس آنها را با پرداخت پول به قاچاقچي، به اروپا صادر مي‌كند و مأموران اطلاعات در اروپا آنها را تحويل مي گيرند. كميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا در اطلاعيه 11آذر92 برگ اول پاسپورت ايراني يكي از مزدوران به نام احسان بيدي را كه زير عنوان پناهجو و «عضو سابق مجاهدين» از هتل مهاجر به آلباني اعزام شد، منتشر كرد. اين فرد در نمايشهاي سفارت رژيم در اطراف اشرف به خدمت گرفته شده بود و همراه با ديگر مزدوران با بلندگو و پلاكارد به اشرف مي‌رفت.
يكي ديگر از اين مزدوران عيسي آزاده نام دارد كه در ديماه 91 به هتل مهاجر رفته و از طريق پاسدار سرتيپِ نيروي قدس (سجاد) به خدمت وزارت اطلاعات در آمده است. او در چند ماهي كه در هتل مهاجر اقامت داشت به طور كامل توسط «سجاد» و موسوي و حسيني به خدمت وزارت اطلاعات در آمد و به همكاري تمام عيار با آنها، از جمله تهديد و تطميع ساير افراد براي تن دادن به اطلاعات آخوندها پرداخت. متعاقبا گشتاپوي آخوندي يك پاسپورت ايراني به شماره 16359085 با تاريخ 24 بهمن 1391 را براي اين مزدور صادر كرد. در قدم بعد او را براي«توجيه و آموزش» به منظور انجام مأموريتهاي محوله به ايران بردند. طبق گزارشهاي به دست آمده از داخل رژيم، وي به خاطر اطلاعاتش از محوطه داخل ليبرتي، در طراحي حمله موشكي به ليبرتي شركت داشته است.

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
7اسفند92 (26فوريه2014)