سخنگوي كاترين اشتون نماينده عالي اتحاديه اروپا براي امور خارجي و سياست دفاعي و نايب رئيس كميسيون اروپا بيانيه زير را امروز صادر كرد:

”نماينده عالي، حمله موشكي به كمپ حريه در 26دسامبر كه بنا بر گزارشات مختلفي منجر به گرفتن جان تعداد از ساكنان كمپ شده و سومين چنين حمله اي در 2013 مي باشد را به قوي ترين صورت محكوم ميكند. او به خانواده قربانيان صميمانه تسليت ميگويد و آرزوي بهبودي سريع افرادي كه مجروح گشتند را دارد.  
شرايطي كه اين واقعه بيرحمانه اتفاق افتاد بايد روشن شود و افرادي كه مسؤل شناخته مي شوند بايد تماما مورد حسابرسي قرار بگيرند. نماينده عالي از مقامات عراقي ميخواهد تا اقدامات امنيتي پيرامون كمپ را افزايش داده تا ساكنان آن از خشونت هاي بيشتر در امان بمانند و از دولت عراق مي خواهد تا عاملين را پيدا كرده و آنها را براي اين حمله مورد حسابرسي قرار بدهد.
اتحاديه اروپا بار ديگر تمامي طرفين را به تسهيل در كار كميسياري عالي امور پناهندگي سازمان ملل در بازاسكان ساكنان كمپ حوريه به يك محل دائمي و امن در خارج از عراق در اسرع وقت دعوت ميكند“.
بروكسل- 28 دسامبر 2013