مريم رجوي در جلسه يي در سناي بلژيك
قانونگذاران و دولت بلژيك را به تلاش براي نجات هفت گروگان اشرفي و تأمين امنيت كمپ ليبرتي فراخواند
•     سكوت و بي عملي آمريكا و ملل متحد و اتحاديه اروپا در قبال قتل عام در اشرف و سرنوشت هفت گروگان اسير در دست مالكي زمينه ساز فاجعه ديگري براي ساكنان ليبرتي است
•    تا وقتي آخوندها غني‌سازي اورانيوم را به طور كامل متوقف نكرده، پروتكل الحاقي را نپذيرفته و قطعنامههاي شوراي امنيت را اجرا نكنند، كليد بمب در دست آنهاست

روز سه شنبه 12آذر (3دسامبر) در جلسه يي در سناي بلژيك كه با شركت قانونگزاران اين كشور برگزار شد، مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، نمايندگان پارلمان و سناي بلژيك را به دفاع از حقوق و آزادي اعضاي مقاومت در ليبرتي فراخواند و از دولت بلژيك خواست در سطح اتحادية اروپا براي واداشتن دولت عراق به آزادي بلادرنگ 7 گروگان عضو مقاومت و تأمين امنيت ليبرتي دست به اقدام بزند
در اين جلسه كه به رياست ديرك كلاس، رئيس كميته بلژيكي ايران آزاد، برگزار شد، علاوه بر خانم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، سناتور نله لينن، رئيس كميته حقوق برابر سنا؛ الس دمول، نماينده مجلس فدرال، نماينده مجلس و شهردار؛ ژرارد كيندرمن، نماينده و خزانه دار مجلس، پروفسور اريك داويد، رئيس دپارتمان حقوق بين الملل در دانشگاه آزاد بروكسل، پير گالان، رئيس دفتر اروپايي سازمان جهاني عليه شكنجه و طاهر بومدرا، رئيس سابق دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بغداد و پائولو كازاكا، نماينده سابق پارلمان اروپا سخنراني كردند.
مريم رجوي در سخنراني خود، با اشاره به تهديد رژيم آخوندي براي صلح و امنيت جهاني گفت: «اين رژيم با حمايت و هدايت بنيادگرايي، جوامع مسلمان در تمام كشورهاي اروپايي از جمله بلژيك را هدف قرار داده است. خاورميانه را با جنگ و تروريسم در هم ميكوبد در داخل ايران نيز با نقض وحشيانة حقوق بشر از جمله با اعدام روزانه با ميانگين بيش از سه نفر در روز در جنگ با مردم ايران است.
رجوي با اشاره به اينكه ملايان در زير فشار تحريمها و بحرانهاي داخلي و بين المللي به توافقنامه ژنو تن داده‌اند، تاكيد كرد كه « تا وقتي كه غني‌سازي اورانيوم در ايران به طور كامل متوقف نشده و آخوندها پروتكل الحاقي را نپذيرفتهاند و تا وقتي كه آنها قطعنامههاي شوراي امنيت را به طور كامل به اجرا نگذاشتهاند، كليد بمب سازي همچنان در دست آنهاست. خطر بمب وجود دارد... آنها استاد فريبكاريند و هر تعهدي را به سادگي زير پا ميگذارند...ملاها دراين زمينه روي دو عنصر حساب ميكنند: فريبكاري خودشان و سياست ضعيف غرب به ويژه آمريكا. اين چيزي است كه به آنها امكان بازي كردن با بمب اتمي را ميدهد».
رجوي از سوي مقاومتي كه مهمترين افشاكنندة برنامة اتمي رژيم و عامل اصلي مقابله با آن بوده، بر تحقق سه هدف تأكيد كرد: واداشتن آخوندها به تن‌دادن به بازرسيهاي سرزده، منحل كردن تمام سايتهاي اتمي و اكسيد‌كردن تمام ذخائر اورانيوم، پرهيز از هرگونه كاهش تحريمهاي بينالمللي عليه رژيم ايران تا زمان پذيرش قطعنامههاي شوراي امنيت توسط اين رژيم.
خانم رجوي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: رژيم ايران براي پوشاندن ضعف داخلي خود سركوب را افزايش داده و تلاش مي‌كند قبل از هر چيز اپوزيسيون اصلي و آلترناتيو رژيم را بويژه در ليبرتي نابود كند. وي از جامعه جهاني بويژه اتحاديه اروپا و نماينده عالي آن و رهبران دولتهاي عضو خواست در مقابل سركوب وحشيانه مخالفان و اعضا و هواداران مقاومت در داخل ايران و كشتار آنها در عراق سكوت ننموده و به وظايف خود در اين رابطه عمل كنند. رژيم ايران با اطمينان خاطر از نرمش جامعه جهاني، جنايات خود را در داخل و خارج ايران تشديد مي‌كند.
قانونگذاران بلژيكي ضمن محكوم كردن جنايت عليه بشريت در اول سپتامبر از دولت بلژيك و اتحاديه اروپا خواستند، از دولت عراق بخواهند 7 گروگان اشرفي را آزاد كند و امنيت ليبرتي را تامين كند و الا در روابط اقتصادي وسياسي با اين دولت تجديد نظر كنند.
سخنرانان تأكيد كردند كه هدف اصلي مالكي از سفر به تهران، آن است كه حمايت تهران از باقي ماندن در مسند نخست وزيري عراق براي سومين دوره متوالي را به دست آورد. اين در حاليست كه مردم عراق و جريانهاي سياسي در اين كشور از جمله نزديكترين متحدان مالكي با نخست وزيري دور سوم او مخالفند. مخالفتهاي گسترده در كنگره و سنا و افكار عمومي در ايالات متحده با جنايتهاي مالكي، حمايت دولت آمريكا را از نخست وزيري مجدد او نيز سخت‌تر كرده است. سخنرانان اشاره كردند: در حقيقت مالكي براي گرفتن حكم سومين دوره نخست وزيري خود از حاكمان تهران، با توسل به بمبگذاري و انفجار و آدمكشيهاي روزمره در عراق،  به تهران مي‌رود. 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
12 آذر 1392 (3 دسامبر2013)