یاد جعفر کاشانی از پیشکسوتان به یادماندنی فوتبال ایران گرامی باد- اصغر ادیبی و بهرام مودت

 

درگذشت زنده یاد جعفر کاشانی از پیشکسوتان بزرگ و به یاد ماندنی باشگاههای ورزشی شاهین و پرسپولیس و همچنین تیم ملی را به خانواده محترم وی، جامعه ورزشی ایران، پیشکسوتان ورزش و به یکایک هواداران فوتبال تسلیت میگوییم.

جعفر کاشانی یکی از بهترین بازیکنان خط دفاعی در فوتبال ایران بود و در اوج شهرتش کفش ها را آویزان کرد.
جعفر اگرچه در تفکر و منش در تضاد کامل با نگاه و ماهیت ارتجاعی حاکمیت و دستگاه ورزشی آن و مخالف سیاستها و عملکردهای مسئولین ورزشی بود، معهذا با این تصور که میتواند در مدیریت باشگاه پرسپولیس نقش موثری داشته باشد، مدتها به عضویت هئیت مدیره باشگاه پرسپولیس در آمده بود.
آنچه وی و دیگران تجربه کردند این حقیقت را اثبات کرد که تحت حاکمیت رژیم فاشیستی مذهبی آخوندهای ضد ایران و ضد ورزش، هرگونه تصور و امیدی به داشتن یک ورزش باشکوه و پرافتخار فقط یک سراب خواهد بود.
به باور ما تنها در ایران آزاد میتوان امید داشت که با حضور متخصصین و پیشکسوتان ورزشی و با تدوین یک برنامه نو و مدرن ورزشی و با پشتیبانی و حمایت ملت ورزش‌دوست در مسیر ساختن یک جامعه سالم و یک ورزش با شکوه و افتخارآمیز آغازی جدید داشت.
ما دو تن از همبازی ها و دوستان سالیان دراز زنده یاد جعفر کاشانی که در تیم های فوتبال باشگاههای شاهین، پرسپولیس و تیم ملی در کنار هم بودیم، ضمن گرامیداشت سهم بسیار مهمی که در کسب افتخارات با ارزش در ورزش فوتبال داشت، یادش را صمیمانه گرامی می داریم.