پیام آقای منصور لوایی

آقای منصور گودرز لوایی، عضو شورای ملی مقاومت ایران در پیامی به مجاهدان اشرفی در لیبرتی می نویسد:
در چند روز سپری شده، متفکران، اندیشمندان، بزرگان و صاحب نظران در مورد حمله ناجوانمردانه و زبونانه به سرفرازان ساکن رزمگاه آزادی سخن راندند؛ سخنرانی فرمودند و ابراز نظر فرمودند؛ من هرچه کوشیدم که کلمه ای به آن سخنان بسیار زیبا و ارزشمند اضافه کنم؛ به جایی نرسیدم.

تنها می‌توانم بگویم آنچه اشرفیان ساکن مکان موقت انجام دادند؛ چشم جهانیان را به اراده شکست ناپذیر مجاهد خلق باز کرد و نمایانگر این بود که: آری میتوان با دستهای خالی و با ناخن کوه را کند و آباد نمود و سنگستان را به گلستان تبدیل کرد؛ آخر اینان پیرو منش می‌توان و باید هستند و برایشان - نمی‌توان- معنی نداشته و این اراده شکست ناپذیرشان است که شاه سلطان ولایت وقیح را ناچار می‌کند که بدین کار رسوا و از پیش شکست خورده وادار شود.
پرتاب هشتاد موشک به سوی رزمگاه آزادی محکوم؛ شکست خورده و یک رسوایی برای آنان است که دست به خودنمایی زبونانه میزنند و تنها از روی کوتاهی فکر است که تصور میکنند مجاهد خلق را بدینگونه میتوان از میان برداشت؛ زهی خیال باطل. من در برابر اراده شکست ناپذیرتان سر تعظیم فرود می آورم و ابراز میدارم که شما پیروز بوده و هستید و خواهید بود؛ رزمتان پردوام و اراده‌تان مستمر باد.
آقای منصور لوایی در پیام خود راجع به عنوان «کمپ موقت» برای لیبرتی اضافه می کند: براستی این اسم برایم مسخره آمیز و خنده آور است؛ موقت یک ماه دو ماه و یا یکسال می‌باشد ولی این سرفرزان و اهریمن ستیزان و این پیروان فروزه‌های اهورایی و این دشمنان پدیده‌های اهریمنی بیش از سه سال است موقت زندگی می‌کنند. گرچه اینان به قول پوشالی ابرقدرت دنیا اطمینان نکردند و حق داشتند که چنین کنند و شکی در این نداشتند که آمریکا فقط یک مماشاتگر بی عمل و بی اراده است و تنها بدنبال ریاکاری و رسیدن به سود خودش می‌باشد.