در گذشت خانم زهرا جزایری

روز 5شنبه 29خرداد 1393خانم زهرا جزایری از هواداران قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران، در اثر ابتلابه بیماری سرطان در لندن درگذشت.

هواداری خانم جزایری از مجاهدین به اوائل سال 1360برمیگردد که فعالیت هایش را با انجمن های دانشجوئی هوادار مجاهدین  همراه برادر مجاهد وشهیدش حسن جزایری شروع کرد.
خانم جزایری طی این سه دهه همواره به عنوان یک هوادار جدی سازمان باقی ماند وهمواره یار وغمخوار مجاهدین بود.
درسالهای اخیر او ازهمیاران جدی سیمای آزادی محسوب میشد. او طی دوران بیماری جانکاهش هیچگاه از یاد اشرفیان غافل نبود و مستمر خواستار اطلاع از وضعیت آنان بود. در 20خردادماه، 9روز قبل از درگذشتش در آخرین پیامش خطاب به اشرفیان گفت:
برادران وخواهران اشرفی مجاهدم
طی این مدت بسیار از شنیدن پیامهای محبت آمیر شما خوشنود شدم. متإسفانه در شرایط جسمی نیستم که بتوانم با تک تک شما صحبت کرده و پاسخ شما را بدهم . ازهمه شما برادران وخواهران مجاهدم به خاطر دعاهای خیرتان تشکر میکنم. من همواره دعاگوی همه شما در هرکجای دنیا بوده وهستم وبه همه شما افتخار میکنم . افتخار میکنم  برادرعزیزم حسن (جزایری) دراین راه مقدس به شهادت رسید.
امیدوارم شرایط در زندان لیبرتی تغییر کرده وهمه شما به سلامت ازاین زندان نجات پیدا کنید. طی این مدت همواره برای سلامتی وامنیت شما دعا کرده ام وبارها مالکی را به خاطر جنایاتش علیه شما لعن ونفرین کرده ام.
بطور خاص برای خواهرعزیزم خانم رئیس جمهور مقاومت، خانم مریم رجوی که سکاندار این کشتی طوفان زده است وشبانه روز برای آزادی وسعادت مردم ایران تلاش میکند، آرزوی سلامت وموفقیت دارم.
ازعزیز وخانواده محترم رضایی بسیار بسیارمتشکرم وامیدوارم سایه عزیز بالای سرشما باشد وچشم همه اشرفی ها و مردم ایران به دیدن عزیز وعزیز به دیدن عزیزانش باردیگر روشن شود.
عزیز جان، ازبابت سوره های قرآن که برایم فرستادی متشکرم وآن تابلوی زیبا را بالای سرم گذاشته ام. ازفاطمه (رضایی) عزیزم هم به خاطر محبتهایش سپاسگزارم.
خدا یار ویاور همه شما قهرمانان باشد- زهرا جزایری
---------------------
- درگذشت این یار همیشگی و اشرف نشان مقاومت را به خانواده وی و هواداران مجاهدین در انگلستان تسلیت می گوییم

زهرا جزایری و مجاهد شهید حسن جزایری